Stad zet volop in op windenergie

Aan het Jonkheersveld in Schendelbeke zijn de voorbereidingen gestart voor het plaatsen van de allereerste windturbine in Geraardsbergen. Die private turbine zou volgende zomer operationeel zijn en stroom produceren voor zo’n 3.561 gezinnen. Het lokaal bestuur wordt aandeelhouder en zal de opbrengsten aanwenden voor klimaatprojecten. Ook individuele burgers kunnen instappen.

Daarnaast werkt het lokaal bestuur in de zone tussen het bedrijventerrein Diebeke en de gemeente Lierde aan een eigen windturbinepark. De inbreng van de burger zal daar nog een stuk hoger liggen.

Windturbine Jonkheersveld

De windturbine in het Jonkheersveld in Schendelbeke wordt uitgebaat door Storm. Via Zefier - de intercommunale die voor lokale besturen investeert in hernieuwbare energieprojecten – wordt het lokaal bestuur van Geraardsbergen aandeelhouder in het project. De eigen inbreng voor ons lokaal bestuur beperkt zich tot een symbolische 25 euro. De eigenlijke investering wordt door Zefier gedragen.

Het project zal wel opbrengsten genereren voor het lokaal bestuur. Die worden aangewend voor klimaatprojecten en dus de verdere uitwerking van het klimaatplan. De klimaat- en energie-uitdagingen zijn dan ook groot en het lokaal bestuur wil haar burgers en bedrijven op dat vlak goed ondersteunen. 

Burgers als aandeelhouder

Ook burgers kunnen aandeelhouder worden in het project. De minimale inleg hierbij is 125 euro, het maximale bedrag bedraagt 3.000 euro. Er wordt een jaarlijks dividend voorzien van ongeveer 5%.

Eigen windturbinepark

Het lokaal bestuur van Geraardsbergen werkt ook verder aan een eigen windproject, en dit in de zone tussen het bedrijventerrein Diebeke en de gemeente Lierde. De provincie Oost-Vlaanderen heeft die zone in haar windbeleid omschreven als een ruimtelijk goede zone om windturbines te ontwikkelen. Het lokaal bestuur heeft er eigen percelen en laat het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) onderzoeken welke geschikt zijn om windturbines te plaatsen. Eens dat duidelijk is, zal ze die aanbesteden aan een projectontwikkelaar die voldoet aan haar eisen.

Martine Duwyn, schepen van Duurzaamheid: “We zijn verheugd over het windproject van Storm en de impact hiervan op ons klimaatplan. In het windproject dat we zelf trekken - tussen het bedrijventerrein Diebeke en de gemeente Lierde - gaan we nóg verder. We streven daar naar minstens 50% rechtstreekse participatie voor onze inwoners. Wie mee investeert, beslist mee hoe de opbrengsten worden besteed. We leggen daarnaast een bijdrage aan een omgevingsfonds op aan de winduitbaters(s) en we vragen hen om voorstellen te doen voor extra lokale meerwaarden.”

Meer info

Meer informatie is terug te vinden op volgende pagina’s:

-              Klimaatplan: https://www.geraardsbergen.be/klimaat

-              Windturbines: https://www.geraardsbergen.be/projectpagina

Neem gerust ook contact op met duurzaamheidsambtenaar Leen Van den Bossche via leen.vandenbossche@geraardsbergen.be of via 054 43 44 24.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?