Zone 30 moet veiligheid en leefbaarheid in wijk Ingendael verhogen

Er is een plan klaar om de verkeersveiligheid en –leefbaarheid in de wijk Ingendael te verbeteren. Via een proefopstelling zal getoetst worden welke ingrepen ook effectief behouden blijven.

Begin 2022 zal de proefopstelling in wijk Ingendael volledig uitgerold zijn. Een proefopstelling betekent dat de nieuwe verkeerssituatie met tijdelijke infrastructuur wordt getest en geëvalueerd. De afgelopen weken werden reeds alle voorbereidingen getroffen zoals het verwijderen van bestaande verkeersremmers, het aanbrengen van de aanduiding fietsstraten, de bestelling van verkeersborden en wegmarkeringen,…

"Een nieuwe verkeerssituatie heeft altijd een gewenningsperiode nodig. We houden er rekening mee dat in de eerste weken de situatie eerst chaotischer kan zijn, omdat we de routine van mensen doorbreken", laat het gemeentebestuur weten. "Daarom zullen we geen conclusies trekken in januari en februari. Alle inwoners van de wijk werden via een persoonlijke brief uitgenodigd om hun feedback in maart 2022 te bezorgen aan de dienst mobiliteit via een enquête. Die enquête is beschikbaar vanaf de maand maart op www.beersel.be."

In april 2022 wordt situatie geëvalueerd op basis van de input van de inwoners, nieuwe snelheidsmetingen, plaatsbezoeken en advies van de politie.

De nieuwe maatregelen samengevat:

  • De hele wijk wordt een zone 30 (max 30km/u)
  • Een poort (= versmalling) aan het begin van de Ingendaellaan (op 2 plaatsen) die het begin van de fietsstraat op de Ingendaellaan aanduidt.
  • Inrichting fietsstraten (Beukenbosstraat, 2 delen van de Ingendaellaan en de Lindekensweg): in een fietsstraat moeten voertuigen achter de fietsers blijven, ze mogen hen niet in halen.
  • Ingendaellaan wordt 1 m versmald (0.5m langs beide kanten door middel van een volle witte lijn)
  • Nieuwe parkeervakken waardoor verkeer slechts alternerend kan doorrijden. Bedoeling is om zo de snelheid te remmen en doorgaand verkeer te ontmoedigen. De voetpaden rechtover de parkeervakken worden beveiligd met paaltjes.
  • De verkeersdrempels in de Ingendaellaan werden reeds weggenomen.
  • Enkele extra straten worden uitgezonderd plaatselijk verkeer (Lindekensweg, Zonnelaan, Acacialaan en Molenberglaan).
  • Tonnagebeperking van 3.5T in de hele wijk (uitgezonderd plaatselijk verkeer).
  • Sensibilisering door het plaatsen van snelheidsinformatieborden.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?