RUP laat 4 bouwlagen toe op historische Lennikse Markt

Terwijl in meerdere omliggende gemeenten een bouwstop is afgekondigd blijven in Lennik nog steeds nieuwe meergezinswoningen uit de grond rijzen. Op 30 juni eindigt een openbaar onderzoek naar het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Bouwlagen en woonlagen. Als dat RUP wordt goedgekeurd kunnen er onder andere op de historische Lennikse Markt gebouwen met 4 bouwlagen opgetrokken worden.

Er rijzen vele vragen rond de achtergrond van dit Rup dat nog meer verdichting gaat brengen terwijl er al arresten van rechters en adviezen van de provincie zijn die er op wijzen dat de bouwwoede de draagkracht van de gemeente al te veel bedreigt.

RUP

Een RUP legt voor een welbepaald gebied verordenend vast. Het legt de krijtlijnen vast waarbinnen de gemeente de ruimte wil zien evolueren nu en in de toekomst. Een RUP is geen uitvoeringsplan, verkavelingsplan of vergunning.

Lennik centrum wordt in dit RUP ingedeeld in drie zones met zeer grillige afbakeningen. Het aantal bouw- en woonzones wordt er vastgelegd.

Kernzone

Deze omvat de Borrekeitse (1-4) en de Markt: (1 t.e.m 20) volgens de tekst naar heeft op het zoneplan uitlopers buiten de Markt.

In deze zone bevat de gelijkvloerse bouwlaag verplicht een kernversterkende functie zoals handel, horeca of dienstverlening. Daar boven kunnen tot maximaal drie woonlagen worden voorzien = drie bouwlagen. In totaal dus vier bouwlagen. Hierbij dient de bovenste laag onder een hellend dak of een teruggetrokken laag met plat dak.

Woonkerngebied

In deze zone zijn twee scenario’s mogelijk:

1.Eén kernversterkende functie op het gelijkvloers met maximaal drie woonlagen er boven. Zo zijn er maximaal vier bouwlagen mogelijk.

2.Enkel wonen in maximaal drie bouwlagen. De bovenste laag moet steeds onder een hellend of teruggetrokken plat dak worden voorzien.

Woongebied

In deze zone zijn er maximaal drie bouwlagen in de vorm van drie  woonlagen mogelijk.  De derde laag is ook hier onder een hellend dak of  teruggetrokken plat dak gelegen.

Geen vergroening

Een aantal Lennikenaren heeft veel bedenkingen bij dit RUP. “We hadden gehoopt dat er meer werk zou gemaakt worden van vergroening in Lennik maar op de manier blijft de focus op bouwen liggen. Van al die goede intenties van de verkiezingen is er niets te zien.”

“Met dit RUP wordt van de overschrijding van het aantal bouwlagen, dat in Lennik meermaals is toegepast van de uitzondering de regel gemaakt. Er wordt aan nog meer verdichting gedaan terwijl dat de jongste jaren al zeer intens is gebeurd. De groei die normaal is voorzien tegen 2025-2030 is nu al overschreden.”

“De gemeente zou meer moeten inzetten op vergroening en rustgevende en afkoelende plekken. Met de meer voorkomende hittegolven wordt er overal meer aangedrongen op meer groen. Dat is ook het advies dat de stedenbouwkundige ambtenaar van de provincie heeft gegeven in verband met dit RUP. Maar in Lennik blijven ze maar bouwen en verharden. “

De bewuste Lennikenaren verwijzen naar een aantal arresten die duidelijk stellen dat deze bouwwoede de draagkracht van de gemeente zwaar overschrijdt. De provincie stelt duidelijk dat Lennik voor meer groen moet zorgen. “Alle bestuurspartijen schieten hier nu te kort. Ze willen zogezegd inzetten op handelskernversterking maar gaan nog meer concurrentie aantrekken voor de plaatselijke handel. Er zijn hier nochtans al meer dan genoeg winkels. Er moet gereageerd worden om de verdere verstedelijking van het dorp tegen te gaan.”

De Lennikenaren roepen de bewoners die met hun dorp begaan zijn, op om zeker bezwaar in te dienen en dat ten laatste op 30 juni.
“Het is heel belangrijk voor de leefbaarheid van Lennik.”

Het ontwerp-RUP “Bouw-en Woonlagen” ligt tijdens de openingsuren ter inzage bij het onthaal op het gemeentehuis, Markt 18 te 1750 LENNIK of is raadpleegbaar via de gemeentelijke website.

Plannetjes: C Arcadis en gemeente Lennik


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?