Bouwproject Krommestraat (1ste fase) is te groot

In haar arrest van 26 mei 2020 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen een stedenbouwkundige vergunning voor 4 grote bouwblokken, met hierin 16 woongelegenheden en 13 ruimtes voor vrije beroepen, met  een  ondergrondse parkeergarage in de Krommestraat vernietigd. Ondertussen heeft de projectontwikkelaar aan de buren een tweede fase aangekondigd, zonder toelichting omtrent de invulling ervan.

In een vorige aanvraag in 2017 werden door een bouwpromotor 29 appartementen voorzien op drie verdiepingen. Deze aanvraag werd ingetrokken en opgevolgd door een aanvraag waarin 13 van de 29 woongelegenheden vervangen werden door ruimten voor vrije beroepen. De gemeente Lennik verleende op 23 januari 2018 een vergunning. Zij verwees onder meer naar de ambitie in het project om een kwalitatieve verdichting op duurzame wijze te verwezenlijken.

Drie buren gingen in beroep bij de Deputatie. Ze vrezen onder meer een omzeiling van het aanvullend stedenbouwkundig voorschrift bij het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse inzake het maximaal aantal toegelaten woonlagen (nl. twee), door omvorming van de ruimtes voor vrije beroepen op de benedenverdieping, naar woongelegenheden waardoor er in één van de blokken drie woonlagen ontstaan. Dat zou zonder veel aanpassingen kunnen gebeuren. Volgens de buren is het bovendien onrealistisch om langs een smalle eenrichtingsstraat (breedte: 2,90 meter) met weinig parkeergelegenheid zo veel praktijkruimten in te richten.

Met potentieel 29 woningen per hectare ligt de bouwdichtheid boven het gemiddelde van 25 woningen in de buurt, gelegen aan de rand van het dorp. De aanleggers vrezen een toename van het verkeer, dat bovendien de al beperkte parkeervoorzieningen zal inpalmen. De deels aaneengesloten bouw vormt een zeer harde overgang van uit de aan de andere kant gelegen weiland in agrarisch gebied.

Maar de provinciale deputatie verwerpt het beroep, tegen de adviezen van de eigen provinciale stedenbouwkundige ambtenaar (PSA) in. Daarop stappen de buren naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB), die onlangs de bouwvergunning vernietigde.

Grote schaalbreuk

De Raad volgt het bezwaar van de buren dat het bouwproject met bouwblokken van twee en drie bouwlagen een schaalbreuk betekent tegenover de bestaande woningen in de onmiddellijke omgeving. Dat zijn meestal alleenstaande woningen of driegevelwoningen op een ruim perceel.

De bouwpromotor stelde dat de bouw van open woningen met een bouwlaag onder een dak  achterhaald is en niet bijdraagt tot een optimaal ruimtelijk rendement op die plaats in de dorpskern en dat recentere projecten in Sint-Kwintens-Lennik een vergelijkbare schaal hebben. Maar de RVVB meent dat met deze stelling de kritiek dat het bouwproject te grootschalig is in de onmiddellijke  omgeving niet ontkracht wordt.

De bouwpromotor plant er een ondergrondse parkeergarage met 37 staanplaatsen, waarvan er 17 worden toegewezen aan de vrije beroepen. Bovengronds zouden er 8 parkeerplaatsen voor bezoekers komen.

De bewoners wierpen op dat de deputatie de concrete vaststellingen van de PSA over de problematische mobiliteitssituatie in de smalle en bochtige Krommestraat niet weerlegt en er van uit gaat dat heel wat bezoekers te voet of met de fiets zullen komen van uit het centrum.

De Lennikse mobiliteitsambtenaar gaf negatief advies rond de parkeernormering van 1,22 auto’s per gezin. De mobiliteitsambtenaar rekende uit dat er minstens 50 parkeerplaatsen nodig zijn omdat de geplande ruimten voor vrije beroepen werknemers en bezoekers aantrekken uit de gemeente maar ook van verder weg. De PSA stelde onomwonden dat het project de draagkracht van de omgeving schendt.

De buren menen dat er in Lennik niet echt een tekort is aan handelspanden omdat het aantal zelfstandigen stabiel blijft. De bouwheer beweert echter dat er wel al sprake zou zijn van vier aankoopopties voor ruimten voor vrije beroepen.

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?