Ruim 2.000 personen testen de MaaS-app van de MIVB

Meer dan 2.000 personen testen sinds deze week de MaaS-app (Mobility as a Service) die de MIVB ontwikkelde. Onder de naam MoveBrussels biedt de app mobiliteitsoplossingen op maat, aangepast aan de gebruikers, door een vervoermiddel voor te stellen of door verschillende vervoersmodi te combineren (openbaar vervoer, privévervoermiddelen of om te delen zoals fietsen, steps en wagens,…). De doelstelling van deze test: de verschillende mogelijkheden van de app evalueren op basis van een testpanel met uiteenlopend profiel. Zij geven feedback over hun ervaringen met het gebruik van de app en de voorgestelde diensten.

De Brusselse regering vertrouwde afgelopen jaar de ontwikkeling van een MaaS-platform voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe aan de MIVB. Het gaat om een nieuwe mobiele app die werd ontwikkeld in samenwerking met Brussel Mobiliteit en die multimodale en intermodale trajecten voorstelt.

Onder de noemer MoveBrussels verzamelt ze verschillende duurzame mobiliteitsmiddelen (openbaar vervoer, te voet, deel- en privéfietsen, -steps en – auto’s, taxi’s,…) en biedt de gebruiker een oplossing op maat voor zijn/haar verplaatsingen in functie van het af te leggen traject, het profiel en de voorkeuren.

De app testen

Alvorens het gecombineerde mobiliteitsplatform te lanceren, testte de MIVB deze intern. Op basis daarvan konden verbeteringen worden aangebracht op basis van feedback van de gebruikers. De volgende stap gaat vandaag van start en voorziet in een testfase met gebruikers van buiten het bedrijf. De rekruteringsprocedure van deze testers begon afgelopen maand maart. De test kan vandaag beginnen met ruim 2.000 personen met uiteenlopend profiel: leeftijd, geslacht, postcode, woonplaats, met of zonder kinderen, al dan niet eigenaar van een privéwagen, die het al dan niet gewoon zijn om vervoerswijzen te combineren, enz. Wie zich nog kandidaat wil stellen als tester kan dat trouwens nog altijd via de website maas.mivb.brussels

Gecombineerde mobiliteit én op maat

De MIVB integreerde in de testapp minstens één operator per duurzaam vervoermiddel uit Brussel: alle openbaarvervoersmaatschappijen (MIVB, NMBS, De Lijn, TEC), een operator van deelsteps (Dott), twee operatoren van deelfietsen (Villo voor «station based» en Billy Bike voor «free floating»), car sharing (Cambio) en een taximaatschappij (Taxis Verts wordt de komende weken in de app opgenomen). Bijkomende operatoren worden mondjesmaat opgenomen. De app bevat eveneens informatie over openbare parkings (aantal plaatsen) en fietsparkings (aantal plaatsen, beveiligde parking of niet).

Hoe werkt het?

Nadat de gebruiker een account creëert, kan deze zijn/haar voorkeuren invoeren: woonplaats, werkplaats, adres van de school van de kinderen,… maar ook of de gebruiker als dan niet een eigen wagen of fiets bezit bijvoorbeeld. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en de voorkeuren (verplaatsingen met jonge kinderen, om boodschappen te doen,…) kan de gebruiker de vervoersmodi configureren die hij/zij wil vermijden. Het is ook mogelijk de snelheid te voet of met de fiets toe te voegen zodat de voorgestelde trajecten zo goed mogelijk aan de noden beantwoorden.

Concreet vraagt de gebruiker die van punt A naar punt B wil gaan, de app om hem een manier voor te stellen om er naartoe te gaan, die één of meerdere vervoersmodi kan omvatten afhankelijk van het tijdstip, de afstand, de voorkeuren, enz. De app stelt dan de geschatte tijd voor elk traject voor, de prijs, de CO2-uitstoot en de hellingen op de reisweg.

De app geeft ook algemene informatie over de lijnen, haltes, voorziene storingen, netplan, enz. van de vier openbaarvervoersmaatschappijen en geeft al de real time informatie van het MIVB-net. Voor de personen met beperkte mobiliteit biedt de app ook informatie over de toegankelijkheid van lijnen en stations van het MIVB-net en biedt eveneens een audiofunctie die bepaalde informatie uit de app voorleest.

«Een gebruiker die naar de andere kant van de stad wil, krijgt verschillende reiswegen voorgesteld met één of meerdere verplaatsingsmiddelen, in functie van de voorkeuren. De app kan zo aanraden om de fiets te gebruiken om naar de dichtst bijzijnde halte te gaan, en van daar het openbaar vervoer te nemen. Als de persoon in kwestie daarentegen zware voorwerpen moet dragen, zal de app daar rekening mee houden op basis van de aangeduide voorkeuren, en eerder voorstellen een deelauto te nemen. Dat is trouwens ook het nut van MoveBrussels: de gebruikers een combinatie voorstellen van verschillende vervoersmiddelen in functie van hun gewoonten, hun voorkeuren, hun wensen. Samengevat: zo goed mogelijk bij ieders situatie en noden aanleunen”, legt de CEO van de MIVB, Brieuc de Meeûs, uit.

Brussels minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt: “Vandaag spitsen heel wat Brusselaars zich toe op één enkel verplaatsingsmiddel: gebruiker van het openbaar vervoer, automobilist of fietser. MaaS laat ons toe de tussenschotten binnen de Brusselse mobiliteit weg te halen en de Brusselaars en bezoekers aan te moedigen het meest aangepaste verplaatsingsmiddel voor elke verplaatsing te gebruiken. Dat gaat ook bijdragen tot het kenbaar maken van alle mogelijkheden die ons gewest te bieden heeft en die soms nog weinig gekend zijn.”

Aankoop van vervoertickets

De app laat toe elektronische tickets te kopen (e-Tickets) die op het MIVB-net kunnen worden gebruikt. De betaling voor het gebruik van de mobiliteitsmiddelen van de partners gebeurt via een link die wordt doorgestuurd naar hun apps.

Community en opdrachten

De testers krijgen «opdrachten» die ze moeten uitvoeren. Ze worden bijvoorbeeld aangemoedigd een traject te testen met een deelstep of een bepaald vervoermiddel. Ze worden vervolgens gevraagd hun indrukken en ervaringen te delen. Om hen aan te moedigen de opdrachten te vervullen krijgen ze incentives, zoals een wedstrijd waarmee ze geschenkbonnen in de wacht kunnen slepen.

Testen en evolueren

De test duurt 9 maanden en laat toe heel wat informatie te vergaren over de app, het gebruik ervan, de ergonomie, het beheer van de reizigersstromen, de uitwisseling van gegevens tussen operatoren, eventuele bugs, maar vooral de gevolgen voor de mobiliteitsgewoonten van de testers. De doelstelling is te zien hoe ze zich verplaatsen maar ook te bestuderen of de app hen beweegt tot nieuwe gewoonten.

De app evolueert naargelang de test vordert in functie van de feedback van de testers maar ook met de invoering van nieuwe partners (zoals Lime en Poppy).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?