Onderzoek naar Franstalige eindtermen in faciliteitengemeenten

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts stelt een onderzoek in naar de eindtermen die gehanteerd worden in Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten van de Vlaamse Rand. Deze scholen worden gefinancierd door de Vlaamse Overheid, maar ze hanteren Franstalige eindtermen en worden gecontroleerd door de Franstalige Onderwijsinspectie. Een onafhankelijke commissie zal nu nagaan of de gebruikte eindtermen gelijkwaardig zijn met de Vlaamse eindtermen. “Dit zijn scholen in Vlaanderen, die een beroep doen op Vlaams belastinggeld”, zegt Weyts. “Dan wil ik ook garanties op een Vlaamse onderwijskwaliteit”.

10 Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten van de Vlaamse Rand worden gefinancierd door de Vlaamse Overheid.  De Franstalige Onderwijsinspectie is bevoegd voor de doorlichting van deze scholen. In theorie zou de Vlaamse Onderwijsinspectie een Nederlandstalig verslag van die doorlichtingen moeten krijgen, maar in de praktijk gebeurt dit niet. De Franstalige scholen vroegen en kregen tot nu toe elk jaar een uitzondering om de Franstalige eindtermen te mogen volgen. Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts kreeg de vraag om die uitzondering opnieuw toe te staan.

Weyts stelt nu een onderzoek in naar de eindtermen die gehanteerd worden in de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten van de Vlaamse Rand. Een onafhankelijke commissie zal nagaan of die eindtermen wel gelijkwaardig zijn met de Vlaamse eindtermen en of er voldoende aandacht is voor het Nederlands. De scholen liggen per slot van rekening in Nederlandstalige gemeenten, zij het dan met faciliteiten.  De Vlaamse Onderwijsinspectie zal een advies geven en de Franstalige scholen zelf zullen gehoord worden. Uiterlijk tegen het einde van dit jaar zal de Vlaamse Regering beslissen of de Franstalige scholen opnieuw een uitzondering krijgen om de Franstalige eindtermen te volgen.

“Deze scholen vragen aan Vlaanderen miljoenen euro’s aan omkadering en werkingsmiddelen, maar we hebben eigenlijk geen zicht op de onderwijskwaliteit”, zegt Weyts. “Dit is een absurde situatie die al jaren aansleept. Het is tijd om de discussie te objectiveren. Laat experts nagaan of de eindtermen in deze scholen voldoen aan de Vlaamse verwachtingen. En hoe is het gesteld met het Nederlands, zo belangrijk in onze regio? We moeten de lat overal even hoog leggen, in álle scholen die werken met Vlaamse middelen”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?