Rampoefening mobiliseert honderden mensen in Noord-Zuidverbinding

De voorbije nacht hebben Infrabel, de brandweer, de medische en sociale diensten, de Federale Spoorwegpolitie, de diensten van de DIRCO, de lokale politie en Securail een grootschalige rampoefening georganiseerd in de Brusselse Noord-Zuidverbinding gehouden. Er werden vannacht meer dan 200 figuranten en tientallen hulpverleners gemobiliseerd.

Deze reddingsoperatie luidt het einde in van 4 jaar durende werken om de spoortunnel te moderniseren en de veiligheid ervan te verbeteren. Het doel van de rampoefening was om ondermeer die veiligheidsuitrustingen, maar ook de evacuatie- en de interventieprocedures, en de samenwerking tussen de partners te testen. En het was vannacht een geslaagde rampoefening en meteen de grootste in de geschiedenis van de Noord-Zuidverbinding.

Deze reddingsoperatie luidt het einde in van 4 jaar durende werken  om de tunnel te moderniseren en de veiligheid ervan te verbeteren.

Het ongeval deed zich even na 1u vannacht voor. Een trein kwam in de Noord-Zuidverbinding - de drukste spooras van het land -  in lichte aanrijding met een andere trein. Hoewel dit aan een lage snelheid gebeurde, vielen daarbij 29 gewonden.  De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Toen bij de brand die daarop volgde, een grote rookontwikkeling ontstond, dienden de reizigers snel via de nooduitgangen te worden geëvacueerd; de evacuatie gebeurde onder andere via de nieuw aangelegde nooduitgang ter hoogte van de Komediantenstraat. De reddingsoperatie, waarbij onder meer een operationele commandopost, een veiligheidsperimeter, twee vooruitgeschoven medische posten en een opvangcentrum werden opgericht, duurde ongeveer 2 uur.

 Levensecht

De reddingsoperatie leek levensecht mede door de 200 figuranten die hieraan deelnamen, maar het hele gebeuren tijdens de voorbije nacht was slechts een oefening. De rampoefening was bedoeld om de nieuwe uitrustingen van de tunnel te testen, alsook de nieuwe evacuatie- en interventieprocedures, en daarbij alle actoren die betrokken zijn bij het crisisbeheer op de been te brengen. Deze oefening, waarbij verschillende disciplines betrokken waren, is voor de Federale Spoorwegpolitie van groot belang om haar teams op die manier te leren omgaan met noodsituaties, en de coördinatie met de verschillende actoren op het terrein te verbeteren.

 Een essentiële test

De oefening - en het vlotte verloop ervan - is een essentiële stap met het oog op de certificering door DVIS (Dienst voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen) van de nieuwe veiligheidsuitrustingen die zijn aangebracht in de Noord-Zuidverbinding.   In 2014 gaf Infrabel aan zijn dochteronderneming TUC RAIL de opdracht het programma P300 voor de modernisering van de Noord-Zuidverbinding uit te voeren, met de bedoeling te voldoen aan de modernste eisen op het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid. 

 Er werden in nauw overleg met de DBDMH (hulpdiensten) van Brussel drie nieuwe noodtoegangen aangelegd. De spoorverbinding telt er nu 5. Daarnaast kwam er 4 km nieuwe waterleiding (met 8 afzonderlijke voedingspunten om te voldoen aan de vereisten  van de brandweer aangaande druk en debiet), en werden 15 kasten met noodmateriaal voor de brandweer geplaatst. Om de reizigers bij een brand vlotter te evacueren, werden meer dan 11 kilometer dienstpaden aangelegd. Deze paden dekken de kabelgoten af waarin alle nieuwe seininrichtings- en voedingskabels zitten.

 Er werd heel wat bijkomende bewakingsapparatuur en lichtsignalisatie geïnstalleerd. De tunnel is nu uitgerust met 1.200 verlichtingstoestellen en noodverlichtingen en een honderdtal camera's (waarvan er 30 bedoeld zijn voor de detectie van spoorlopers); daarnaast werden er ook 80 noodtelefoons geïnstalleerd. Deze apparatuur wordt vanuit een controlepost in een lokaal in het station Brussel-Zuid (de Brussels Control Room) bediend.

Slim rookafvoersysteem

In het kader van de moderniseringswerken werd eveneens een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd in de tunnel. Bij brand wordt het ventilatiesysteem automatisch geactiveerd via 12 km glasvezelkabels waarmee een brand snel kan worden gedetecteerd en de locatie nauwkeurig bepaald. Het systeem - dat constant wordt gemonitord - bepaalt op basis van die gegevens met welk van de 29 scenario’s, die samen met de hulpdiensten werden opgesteld, de rook het snelst wordt afgevoerd. Sommige ventilatoren voeren dus lucht aan, andere zuigen lucht af.  Daarvoor werd de tunnel vorig jaar in verschillende compartimenten opgedeeld. De brandwerende muren (8.500 m² totale oppervlakte) zorgen voor een afscheiding tussen de drie kokers van de spoorverbinding. Tijdens de rampoefening werd duidelijk dat de muren ervoor zorgen dat een brand minder gemakkelijk overslaat naar de aanpalende kokers (en de installaties) en leidt tot een snelle en veilige evacuatie van de reizigers.

 Afgelopen nacht werden alle veiligheidsuitrustingen voor de eerste keer getest in een levensechte situatie. 

 Vernieuwing van de Noord-Zuidverbinding

 Tijdens de 4 jaar durende moderniseringswerken werden de bovenleiding (elektrische voeding) en seininrichting volledig vernieuwd, en werden er spoorwerken uitgevoerd. Ondanks dat de werken hoofdzakelijk 's nachts en tijdens het weekend (dus wanneer er minder treinen rijden) werden uitgevoerd, kwam de stiptheid van de treinen nauwelijks in het gedrang. De totale investering voor deze werken bedraagt 110 miljoen euro. 

 De Noord-Zuidverbinding werd in 1952 officieel in gebruik genomen en is de draaischijf van het Belgische spoorwegnet. Op weekdagen rijden er over de 6 sporen van deze spoorverbinding telkens bijna 1.200 nationale en internationale treinen.

Foto’s: ‘Infrabel - Benjamin Brolet’


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?