Yorick Dammekens is Pauwel 2019 in Galmaarden

De Pauwelgilde en de familie Couck hebben de nieuwe Pauwel voor het volgend jaar bekend gemaakt. In de Somershoeve in het gehucht Sint-Paulus in Galmaarden werd de Pauwel weggegeven aan Yorick Dammekens.

De kleine bende bestaat uit de zakdrager Stephen Dammekens, vaandrig Daan Sirjacobs, koezen David Gierts en de apostels Aron Durang, Anthony Ravyts, Joeri Pauwels, Bayna Choijamts, Karel De Cuyper en Thibault Berchmans.

Pauwelroggebroden

Ter gelegenheid van de Pauwelfeesten wordt er in Galmaarden terug rogge gekweekt. Onder impuls van ErGoed Galmaarden en de Pauwelgilde werden de eerste Pauwelroggebroden gemaakt. Gedurende het Pauwelgebeuren zullen deze broden bij de plaatselijke bakkers beschikbaar zijn.

Geplogenheden

Eerste zaterdag na Nieuwjaar

Met de sledde naar de Heetveldemolen, graan malen, bezoek herbergen.

Tweede zaterdag na Nieuwjaar

Pauwelbroodjes rollen. ’s Avonds de neeve zetten.

Zondag na tweede zaterdag na Nieuwjaar

Pauwelkapel: wijding van Pauwelbroodjes om mee te nemen op Ploojktocht

Derde zaterdag na Nieuwjaar

Ploojktocht in Geraardsbergen.

Vrijdag voor het Pauwelfeest

Ploojken in de scholen en aan de stations.

Pauwelzaterdag of zaterdag voor de Pauwelviering

07.30 uur: biddende rondgang van Pauwelbende en Kinderpauwelbende rond de Sint-Pauluskapel.

08.00 uur: ontbijt in het Pauwellokaal, kleden van de Pauwel en de Kinderpauwel, overhandigen van de burgemeesterssjerp, eerste Ploojk van de Apostels. Aankomst van de helpers-Apostels die meegaan Ploojken.

8.30/09.00 uur: vertrek van alle apostels voor de bedeltochten in Galmaarden en omliggende dorpen met de roep “Ploojk”, vertrek van de Pauwel voor de Pauweltoer op een bruin paard. De Pauwel nodigt de bevolking uit op het Pauwelfeest met “ … en kom d’ allemoeë mèèren noeë de kèèremesse …”.

’s Avonds binnenbrengen van de rondgehaalde Ploojken. 2

Pauwelzondag-Pauwelviering

Samenkomst in het Pauwellokaal

09.30 uur: Pauwelmis in de Pauwelkapel, einde mis zegening van de Pauwel en de Kinderpauwel, zegening van de Pauwelbroodjes, zingen van 2 strofen van het Pauwellied/begeleiding accordeon (eerste en laatste strofe), accordeon tot men de kapel verlaten heeft

11.00 uur: Pauwelreceptie, uitreiking van medailles 50 en 25 jaar Pauwel, uitreiking van Pauwel- en Kinderpauweldiploma

12.30 uur: Pauwelmiddagmaal

14.00 uur: vorming van de Pauwelstoet

15.00 uur: Pauwelhoeve:

- opstelling van de groepen, Ploojken

- begroeting door burgemeester en eigenaar Pauwelhoeve, Ploojken

- Pauwel leest 1ste deel Pauwelkeure

- Pauwelbende (en Kinderpauwelbende) met genodigden naar binnen voor een woordje door de burgemeester en de eigenaar van de Pauwelhoeve, Pauwellied, Pauweljeneverdronk, tekenen van het guldenboek, Ploojken

- naar buiten voor het stropeerden, aantrekken van zaaikleed/Pauwel, meelbestrooiing apostels Pauwelbende en Kinderpauwelbende

- eerste zaaiing van de Pauwelbroodjes, vertrek naar de Pauwelbron; tussendoor zaait de Kinderpauwel driemaal snoepjes op de Pauwelhoeve

16.30 uur: Pauwelkapel: Kinderpauwel zaait snoepjes goud/zilver/brons aan de Pauwelkapel, Pauwel leest 2de deel Pauwelkeure, zingen Pauwellied, zaaien van de Pauwelbroodjes met gouden/zilveren/bronzen broodje, teruggave van de burgemeesterssjerp

Vertrek van de Kinderpauwelbende en de Pauwelbende langs de Paulusbaan

18.30 uur: uitreiking Pauwelprijzen – nadien muziek en dans …feest

Zaterdag na de Pauwelviering: Dag van de rekeninge met de Paline en de Apostelinen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?