Raf Meert ging op zoek naar verdwenen Sint-Gorikskapel

Ooit stond in het centrum van de gemeente een Sint-Gorikskapel. Doorheen de jaren hebben meerdere auteurs getracht haar precieze ligging vast te stellen. In 2015 pakte Raf Meert, met grondige historische diepgang, het raadsel aan. Het resultaat was verrassend en wordt in de nieuwste Lewe aan de lezer aangeboden.

De studie van Raf Meert vult een leemte op in de heemkundige geschiedenis van het dorp van Sint-Pieters-Leeuw. Aan de hand van geschreven documenten uit het verre verleden, legt hij finaal de juiste ligging vast. De studie is helder en gestructureerd opgebouwd, zodat je als lezer steeds vlot kan volgen.

Volgens Raf Meert stond de verdwenen kapel met bijna zekerheid op de plaats waar zich nu de raadzaal van het gemeentehuis bevindt.

Voor wie minder vertrouwd mocht zijn met sommige plaatsnamen in het centrum van de gemeente, heeft de werkgroep in samenspraak met de auteur getracht de beschreven plekken met een foto in beeld te brengen.

Lewe is een uitgave van de Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde.

Op zoek naar de Sint-Gorikskapel (108 pg.)

Auteur: Raf Meert

Prijs: 5 euro. Een jaarabonnement op de publicaties van de werkgroep kost 8 euro.

Verkrijgbaar bij de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde, heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?