Waardevolle graven in Londerzeel Sint-Jozef hersteld

De provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, de gemeente Londerzeel en de funeraire werkgroep De Immortellen hebben een aantal waardevolle graven op de begraafplaats van Londerzeel Sint-Jozef hersteld.

De begraafplaats van Londerzeel Sint-Jozef is een typisch plattelandskerkhof, vlak aan de kerk in het centrum, maar wel met een mooi uitzicht op de Molenbeekvallei. Dit kerkhof uit de 19de eeuw heeft ook heel wat graven vol bouwkundige elementen die de herinneringen aan de overledenen levend houden.

“Als provincie stimuleren en ondersteunen we het behoud van klein waardevol erfgoed, dat meestal niet beschermd is”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. “Het duurzaam beheer van lokaal funerair erfgoed op begraafplaatsen neemt een bijzondere plaats in ons provinciaal erfgoed-beleid. Met onze ‘360°-erfgoedprojecten’ herwaarderen we deze erfgoedrelicten, maar ook de landschappelijke omgeving. We ondersteunen dit project financieel met 10.140euro, maar zetten ook de inhoudelijke en technische expertise van Monumentenwacht Vlaams-Brabant in”.

‘We zetten ook in op het behoud en het herstel van klein bouwkundig erfgoed zoals deze graven”, zegt Magda Van Stevens, voorzitter van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. “Begraafplaatsen zijn ook een groene rustplaats in een bebouwde omgeving. Door de begraafplaats te vergroenen, kunnen we linken leggen met het landschap van de aansluitende vallei”.

De gemeente Londerzeel beslist nu verder hoe ze de begraafplaats en de aangrenzende pleinen verder kan vergroenen.

“We investeerden al 20.082 euro in dit project”, zegt Leen Van Aken, schepen voor begraafplaatsen. “In een volgende fase betrekken we ook het landschap en de toegangsweg langs de kerk”, vult burgemeester Conny Moons aan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?