Nederlands op de markt? N-VA vindt alvast van wel

Bij monde van gemeenteraadsleden Riet Stockmans en Kasper Daem vraagt N-VA Liedekerke om marktkramers en sportclubs te sensibiliseren om zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands te communiceren. Volgens de meerderheid is de vraag conform de reglementering, maar wil ze deze eerst doorspelen aan de betrokken adviesraden.

N-VA wil met dit voorstel niet enkel het respect voor het Nederlandstalige karakter van onze gemeente in de verf zetten, maar ook het hanteren van het Nederlands in Liedekerke op sensibiliserende wijze in een positief daglicht stellen. Mensen die dezelfde taal spreken, scheppen immers vlugger een band en zo vergroten de  integratiekansen van de anderstalige nieuwkomers.

“De wekelijkse markt, de jaarmarkt en de kermissen bieden onze anderstalige inwoners een unieke kans om op een laagdrempelige manier de Nederlandse taal te oefenen in de omgang met de inwoners van Liedekerke, maar ook met de marktkramers en standhouders.”, vertelt N-VA gemeenteraadslid Riet Stockmans.

“Daarom willen wij van de marktkramers en standhouders vragen om partner te worden in de integratie van onze anderstalige inwoners door in hun schriftelijke communicatie enkel het Nederlands te gebruiken. In de mondelinge communicatie wordt steeds het Nederlands als eerste taal gebruikt.”, verduidelijkt Riet.
N-VA Liedekerke trekt dit voorstel ook open naar de sportclubs van Liedekerke.

“Het is de taak van het gemeentebestuur om anderstaligen te sensibiliseren en hen beter te integreren in onze gemeente. Voor anderstaligen waarborgt een goede kennis van het Nederlands immers meer samenhorigheid. Wij verwachten dat al onze sportclubs de anderstalige inwoners kansen bieden om op een aangename manier de Nederlandse taal te oefenen.”, vult Kasper Daem aan.

Het gemeentebestuur gaf toe dat de voorstellen van de N-VA-fractie conform de wetgeving waren, maar wil eerst te rade gaan bij de betrokken adviesraden in het kader van de burgerparticipatie.

N-VA-voorzitter Kasper Daem voegde hier wel een kanttekening aan toe: “Tot op heden werden deze adviesraden nog niet samengesteld, N-VA Liedekerke zal erop toezien dat het gemeentebestuur dit voorstel niet op de lange baan schuift."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?