Project Steenuil: is nog niet voor morgen

Ter hoogte van de Frans Van Der Steenstraat en de Veldstraat staan 98 woningen bijkomende woningen gepland. De betrokken buren legden de gemeente een dossier voor, om het woonuitbreidingsgebied om te vormen tot een gemeentepark. Volgens raadslid Willy De Waele (LB) is hier veel individueel belang mee gemoeid.

Project Steenuil is ontstaan vanuit het protest van zo’n honderd gezinnen tegen de ontwikkeling van een verkaveling in het woonuitbreidingsgebied ter hoogte van de Frans Van Der Steenstraat en de Veldstraat. De gezinnen zien een omvorming van een stuk woonuitbreidingsgebied tot een gemeentepark wel zitten, en legden het college dus een eigen dossier voor: dat van een gemeentepark in het hart van Lennik. Gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA-Lennik²) kaartte op de gemeenteraad aan dat er nog niets was gedaan met het voorstel van de buren.

Eigendomsrecht

“Projecten als deze botsen steeds op individuele en groepsbelangen”, klinkt het bij raadslid Willy De Waele (LB), “Het maatschappelijk comfort van deze belangengroepen ontzeggen zij moeiteloos aan zij die er nu aanspraak op maken. Ze vertragen de uitvoering van cruciale beslissingen door middel van ellenlange procedures. Dagelijks zijn we er getuige van dat een hyper-geïndividualiseerde samenleving de voorrechten probeert af te dwingen ten nadele van het algemeen welzijn. Een samenleving kan zo echter niet functioneren.”

"Aanleg gemeentepark staat gelijk aan water naar de zee dragen."

“In dit geval bepaalt deze belangengroep de maatstaven om het eigen wooncomfort in te dekken dat ze nooit zouden gekregen hebben als zij dezelfde maatstaven aan zichzelf hadden opgelegd”, gaat De Waele verder, “In een gemeente die beschikt over hectaren parkgebied, staat de aanleg van een gemeentepark zowat gelijk aan water naar de zee dragen. Om het hoofd te kunnen bieden aan een progressieve veroudering van de Lennikse bevolking is een centraal gelegen woonuitbreidingsgebied een ideale aantrekkingspool voor nieuwe inwoners.”

Naar zijn mening is het ook “Betreurenswaardig dat de fractieleider (Geert De Cuyper) van de grootste oppositiepartij gezwicht is voor de sirenenzang van de opportunistische nieuwbakken ecologisten waarvan vroeger nooit enig initiatief bekend is.”

De Waele concludeert dat deze partij een aanslag heeft gepleegd op het eigendomsrecht en er dus mee akkoord moet gaan dat de planschade met belastingen van alle Lennikenaren zal moeten vergoed worden.​De Cuyper antwoordde hem dat er in deze zaak ook moet rekening gehouden worden met de belngen van de grondeigenaars.

Provincie

De werkgroep Steenuil had aan het schepencollege gevraagd om voor hun project een subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie. Met dat geld kan een studiebureau de haalbaarheid nagaan. UIteindelijk bleek de gemeente een dossier ingediend te hebben waarin er breder gekeken wordt dan alleen naar een ontwikkeling als parkgebied.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?