Vier leegstaande woningen bieden dak boven hoofd van vluchtelingen

De Stad Halle werkt samen met het OCMW en Woonpunt Zennevallei aan een project om erkende vluchtelingen onderdak te bieden. Dat gaat onder de naam ‘tijdelijke inzet van leegstaande sociale woningen in Halle voor opvang van erkende vluchtelingen’.

Hiermee willen ze oplossing bieden aan de moeilijke uitstroom uit het LOI (Lokaal Opvanginitiatief) voor erkende vluchtelingen. Onder hen moeten velen kort na hun erkenning een woning vinden op de reguliere woningmarkt. Dit gaat in het begin echter vaak gepaard met armoede, wat het moeilijk maakt om kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt te betalen.

Daarnaast is er vaak verzet van verhuurders. Bij de sociale huisvestingsmaatschappij is het al even moeilijk, omdat er voorrangsregels gelden voor sociale woningen. Die hebben onder meer te maken met hoe lang je er al woont en of je er geboren bent.

Het OCMW van Halle mag van de woonmaatschappij Woonpunt Zennevallei nu voor 9 jaar lang vier leegstaande sociale woningen huren. Die woningen kunnen momenteel niet aan personen op de wachtlijst verhuur worden doordat ze eerst gerenoveerd moeten worden, wat niet mogelijk lijkt binnen de Vlaamse Overheid. Maar met de subsidie die de stad krijgt voor het opvangen van vluchtelingen, kunnen die renovaties wel gebeuren.

Het project werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2018.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?