Project Steenuil: Groene lijsttrekker schrijft open brief naar oud-burgemeester

De laatste gemeenteraad zindert nog na. Althans, toch wat project Steenuil betreft. Ex-burgemeester Willy Dewaele stak hard van wal tegen het burgerinitiatief en meende zelfs dat er individuele belangen mee gemoeid waren. Hendrik Schoukens, lijsttrekker van Groen Pajottenland, bestempelt zijn tirade als karaktermoord op een groep geëngageerde Lennikse burgers.

Zie ook: steenuil nog niet voor morgen

Project Steenuil is ontstaan vanuit het idee van honderden gezinnen om het woonreservegebied aan de Veldstraat om te vormen tot een gemeentepark. Raadslid Willy Dewaele (LB) kon zijn afgunst voor dit burgerinitiatief niet verbergen op de laatste gemeenteraad en sprak zelfs van individueel belang. Hendrik Schoukens van Groen Pajottenland vindt dat deze oud-burgemeester in het verleden leeft.

In een open brief uit hij kritiek op dit – volgens hem prehistorische- raadslid. “De speech van onze ex-burgemeester Willy De Waele over het project Steenuil – een vooruitdenkend burgerinitiatief dat een woonreservegebied op termijn hoopt om te vormen tot gemeentepark – zindert nog na. Maar om de verkeerde redenen. De ex-burgemeester schuwde de harde woorden en gezwollen retoriek niet. Maar overtuigen deed hij geenszins. De 21e eeuw is een eeuw waarin de burger – toch ook géén vreemde voor een doorwinterd liberaal politicus – zijn plaats aan de onderhandelingstafel op zelfbewuste wijze heeft ingenomen. Een eeuw waarin het algemeen belang niet langer wordt vernauwd tot grondspeculatie. Een eeuw waarin er een grote hang bestaat naar duurzame ruimtelijke ordening, meer natuur én meer levenskwaliteit. Onze ex-burgemeester leeft in het verleden. Hij schilderde de burgervereniging nog net niet af als 'eco-terroristen'. Il faut le faire. Een groepje geëngageerde burgers die veel vrije tijd steekt in de uitwerking van een gemeentepark voor Lennik wordt gereduceerd tot ‘lastigaards’.”

“En waarom?”, gaat hij verder, “Omdat deze burgers, in tegenstelling tot de ex-burgemeester nochtans allen woonachtig in het centrum van Lennik, opkomen voor meer natuur. Omdat zij pleiten voor een kleine groene oase, vrij toegankelijk voor mens en dier, in de plaats van bijkomende projectontwikkeling in een deel van Lennik dat reeds aardig is (en wordt) volgebouwd. Omdat zij uiting geven aan hun grondwettelijk gewaarborgd recht op een gezond leefmilieu. Deze burgers verdienen géén publieke bolwassing. Wel integendeel. Zij verdienen een publieke schouderklop.”

"De ex-burgemeester zou er goed aan doen de wetgeving nader te consulteren."

Schoukens illustreert aan de hand van het recente Oosterweeldossier dat burgerparticipatie wél werkt. “Win-win-scenario’s blijken plots wel mogelijk wanneer men de burger als gelijke benadert. Wanneer men de burger daarentegen beschouwt als een tegenstander, leidt dit tot nodeloze vertragingen en obstakels. Toch vreemd dat net een liberaal zoiets niet begrijpt.”

Volgens de groene lijsttrekker gaat de ex-burgemeester op inhoudelijk vlak ook volledig de mist in. Hij meent dat de ontwikkeling van het woonreservegebied aan de Veldstraat als effectieve woonzone géén verworven recht bevat. “De ex-burgemeester zou er goed aan doen de wetgeving, die nota bene zijn eigen partij de voorbije decennia mee heeft goedgekeurd, nader te consulteren. Woonuitbreidings- en reservegebieden kunnen namelijk enkel onder strikte voorwaarden worden ontwikkeld. De bestaande natuur moet zoveel mogelijk gevrijwaard blijven. Bebouwing kan enkel wanneer sprake van een bijkomende woonbehoefte.”

“Dat burgers in zo'n omstandigheden een groen projectalternatief uitwerken, vormt een nuttige meerwaarde. Géén hinderpaal. In andere Vlaamse gemeenten wordt aangetoond dat het vrijwaren van open ruimte en natuur – ook in woonreservegebieden - wél kan. Mét respect voor de getroffen eigenaars. In Geel, Gent, Halle, Grimbergen… schieten groene projecten in bebouwde omgeving als, nou ja, ‘paddenstoelen’ uit de grond. Waarom dan niet in Lennik?”

"Deze politicus lijkt terug te willen naar het Ancien Régime."

Schoukens vindt Dewaeles visie wat betreft het algemeen belang tevens uiterst gekleurd. “Hij verwijt de actieve burgers enkel op te komen voor individuele belangen. Maar de ontwikkeling van groen in een verstedelijkt kerngebied sluit net naadloos aan bij de recente beleidsontwikkelingen, die streven naar een betonstop. De burgers lijken de essentie van de Vlaamse visie op duurzame ruimtelijke ordening beter te vatten dan de ex-burgemeester. Méér groen voor spelende kinderen, een plus voor de biodiversiteit én een rem op bijkomende luchtverontreiniging. De lange termijn-voordelen van een groene long in het centrum Lennik zijn toch legio?

Tenslotte lijkt de liberale politicus volgens Schoukens terug te willen naar een “Excusez le mot: Ancien Régime, waarin politici zonder rechterlijke controle vrijelijk kunnen beslissen omtrent de verdere invulling van de onmiddellijke leefomgeving van burgers. Wel, die tijd is definitief voorbij. Burgers willen mee aan de tekentafel zitten. Groen Pajottenland staat voor een positievere kijk op burgerparticipatie. Wij streven naar een duurzame toekomst, samen met alle burgers die deze mee vorm willen geven. Niet tegen de burger. Maar mét de burger. Vóór de planeet én de natuur. En de steenuil natuurlijk!”, voegt hij er met een knipoog aan toe.

 

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/wat-vindt-de-lennikenaar-van-zijn-haar-bestuur/34329


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?