Politie te Paard krijgt Brussels minister van Dierenwelzijn op bezoek

Op verzoek van de Brusselse minister van Dierenwelzijn ontving de Politie te Paard van de Directie openbare veiligheid (DAS) van de Federale Politie vandaag verschillende Brusselse parlementsleden. Zij bezochten de infrastructuur van de cavalerie en maakten kennis met haar trainings- en interventietechnieken.

Tijdens dit bezoek aan de infrastructuur van de Politie te Paard in Etterbeek kregen minister Bernard Clerfayt en de parlementsleden uitleg over de verschillende opdrachten van de Politie te Paard en over de vele voordelen die haar inzet biedt. Daarnaast vernamen ze welke maatregelen we nemen om het welzijn van onze paarden te bevorderen zonder de veiligheid van onze ruiters in gevaar te brengen. 

Zoals in het echte leven begeleidde een infanterie- en cavaleriedispositief de bezoekers. Tijdens een trainingssessie konden ze zien hoe onze ruiters de paarden geleidelijk en op een respectvolle manier doen wennen aan nieuwe prikkels.

Brussels minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt: "Na La Boum en de polemieken die ontstaan zijn als gevolg van dit evenement, wilde ik graag de infrastructuur voor de paarden van de federale politie bezoeken. Omdat paarden een essentiële rol spelen bij de ordehandhaving, met name om rust te brengen in bepaalde conflictsituaties, is het van belang zich ervan te vergewissen dat deze dieren beschermd worden in het kader van de opdrachten die zij uitvoeren."

Hoofdcommissaris Benoît Van Houtte, directeur van de Directie openbare veiligheid van de Federale Politie: "De steunverlening door de Politie te Paard is één middel uit het arsenaal dat we kunnen inzetten om versterking te bieden aan de politiediensten die de openbare ruimte beveiligen. De Politie te Paard is polyvalent en doeltreffend, want ze stelt een evenredige aanpak voor die een rechtstreekse impact heeft op conflictsituaties. We kunnen niet zonder haar."

Tijdens dit bezoek konden we ook de vakkennis van onze ruiters tonen en de expertise waarvoor ze bekendstaan bij hun buitenlandse collega's. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?