Website bundelt cultureel aanbod voor scholen

Den AST, Bibliotheek Halle en Cultuurcentrum ’t Vondel brengen het cultureel aanbod voor scholen samen op één plek: www.abchalle.be. Vanaf schooljaar 2021-2022 pakken deze drie stedelijke partners samen uit met een vernieuwde website die het cultureel aanbod voor scholen van deze drie organisaties samenbrengt.

Je kan er vanop aan dat de leerlingen straks van erfgoed, literatuur, kunst en cultuur genieten, aangepast aan hun leefwereld en de leerdoelen binnen het onderwijs. Deze samenwerking garandeert een aanbod voor alle klassen, vanaf de instappertjes t.e.m. leerlingen van de derde graad secundair.

Den AST, Bibliotheek Halle en Cultuurcentrum ’t Vondel streven ernaar om het gezamenlijk aanbod beter op elkaar af te stemmen naar spreiding, doelgroep en prijzenbeleid maar evengoed naar reservatie en organisatie.

De inschrijvingen voor het cultureel scholenaanbod starten op maandag 14 juni 12u30 (kleuter) en 14 juni 16u00 (secundair) en op maandag 21 juni 12u30 (lager). Online natuurlijk!

What’s in a name?

ABC verwijst naar de drie beginletters van de namen van onze organisaties. Daarnaast zijn dit ook de eerste letters van het alfabet, de basis van onze taal en vormt dit een link tussen onderwijs en cultuur. “Art, books and culture”, duidt hier ook de thema’s aan waarrond deze drie organisaties werken.
Halle, want alle organisaties liggen op dit grondgebied.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?