Pepingen onderzoekt bijkomende parkeerplaatsen voor mindervaliden

De gemeenteraad keurde unaniem een toegevoegd voorstel goed met betrekking tot parkeerplaatsen voor gehandicapten in de gemeente Pepingen. Het punt was aan de agenda toegevoegd door DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.

Schepen van mobiliteit Saskia Beeckmans: “We vinden toegankelijkheid uiteraard belangrijk, dus waren we het voorstel zeker niet ongenegen. We moeten echter rekening houden met enkele wettelijke en technische beperkingen, daarom kiezen we ervoor om eerst te onderzoeken waar we deze parkeerplaatsen mogelijks kunnen aanleggen. Bovendien moeten we dit ook zien in het kader van reeds lopende dossiers zoals in Bogaarden en Bellingen. Van zodra de technische studie is gebeurd, zal het College van Burgemeester en Schepenen een concreet voorstel van inplanting doen en deze voorleggen aan de gemeenteraad.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?