‘Bouw mee aan de toekomst van Herne’

Herne zet in op burgerparticipatie en inspraak en kiest voor een vernieuwde werking van de adviesraden.  Daarom wordt een warme oproep gedaan naar toekomstgerichte, geëngageerde burgers die mee willen bouwen aan hun gemeente. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot eind oktober 2019.

Geïnspireerd door de veranderende samenleving, nieuwe trends en inzichten wil het gemeentebestuur een nieuwe dynamiek creëren voor de gemeentelijke adviesraden en bij uitbreiding de manier waarop burgerparticipatie vorm krijgt in Herne.

Burgemeester Kris Poelaert: “Herne heeft steeds een voortrekkersrol gehad als het gaat om het betrekken van haar inwoners bij het beleid. Daarom werd een proces gestart waarmee we onze gemeente, onze burgers en onze verenigingen nog verder in een voortrekkersrol van betrokkenheid en samenwerking willen versterken. “

Onder begeleiding van Umano, werd op 27 mei 2019 een eerste workshop georganiseerd. In co-creatie met alle aanwezigen ging men op zoek naar een nieuwe invulling van inspraak en burgerparticipatie. Er werd stilgestaan bij wat op vandaag wel goed werkt en dus moet behouden blijven en wat er beter kan.

Daarna werd iedereen gestimuleerd om out-of-the-box te denken en te dromen over een nieuwe invulling van burgerparticipatie en inspraak in Herne.

Op basis van deze input besliste het gemeentebestuur alvast om sterker in te zetten op meer en betere communicatie.  Daarnaast reageerde het bestuur ook positief op het idee ‘meer met minder’.

Een evolutie naar minder verschillende adviesraden en het werken met 3 grote platformen:

 • Publiek en open ruimte
 • Vrije tijd
 • Welzijn

Drie nieuwe platformen waarbij geen engagement gevraagd wordt voor 6 jaar, maar waar men projectgewijs kan aan deelnemen.

Waar zal onder meer aan gewerkt worden?

 • Een vernieuwd centrum waarbij de functie en het gebruik van alle openbare gebouwen in vraag worden gesteld
 • Een nieuwe innovatie website en vernieuwde communicatie
 • Het klimaatengagement
 • Het ter beschikking stellen van een burgerbudget om de omgeving te verbeteren
 • De uitbreiding van de KMO-zone
 • Herne gaat voor het label van dementievriendelijke gemeente, pleegzorggemeente en kindvriendelijke gemeente
 • De ontwikkeling van de Fondatelsite en de uitbreiding van de stationsparking
 • Afvaleilanden in iedere deelgemeente
 • Een bruisend verenigingsleven
 • Wat u aanbrengt en zo veel meer…

Om van deze platformen een succes te maken, hebben we onze burgers en verenigingen meer dan nodig!  Kom erbij en laat u tijdens de eerste bijeenkomst verwennen, deel uw mening en maak Herne beter!

Burgers kunnen zich kandidaat stellen via www.betrokkenbijherne.be of door het invulstrookje van de brochure binnen te brengen op de dienst vrije tijd.

Meer info vindt u in de infobrochure.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?