Geen parkeerplaats voor mensen met beperking aan Pepingse ontmoetingscentra

De partij DVP vraagt minstens één parkeerplaats voor mindervaliden per deelgemeente en in de onmiddellijke nabijheid van elk ontmoetingscentrum.

“Niet iedereen in onze maatschappij is goed mobiel. Op de website van de federale overheid Belgium.be onder het onderwerp mobiliteit staat dat "een parkeerkaart voor personen met een handicap kan aangevraagd worden door personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden. Deze parkeerkaart geeft het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen, vaak vlakbij belangrijke bestemmingen", zegt DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.

Het vlot vinden van een degelijke parkeerplaats voor mensen die minder mobiel zijn gelet een handicap, heeft een positieve invloed op hun mobiliteit. Het aanleggen van voldoende parkeerplaatsen voor deze doelgroep is dan ook belangrijk.

"Personen met beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een beroep doen op een parkeerkaart die parkeren op voorbehouden plaatsen vlakbij belangrijke bestemmingen mogelijk maakt. “Er blijken geen parkeerplaatsen voor deze doelgroep aanwezig te zijn in Elingen, Beert, Bogaarden en Bellingen. DVP zal de gemeenteraad vragen over te gaan tot de realisatie van minstens één parkeerplaats voor mindervaliden per deelgemeente en in de onmiddellijke nabijheid van elk ontmoetingscentrum ”, aldus DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?