Pepingen kan nog niet in Intradura stappen

Door de aanhoudende onbestuurbaarheid van de gemeente Pepingen kon op de gemeenteraad van 27 december 2016 het punt rond Intradura, een nieuw op te richten opdrachthoudende intercommunale voor afvalbeheer, niet behandeld worden . Intradura wordt de opvolger van de intercommunale Haviland.

 

“Om mee van de voordelen te kunnen genieten van de op te richten Intercommunale Intradura moet de gemeente Pepingen deelnemen aan het overlegorgaan. Vandaar dat de stemming belangrijk is en niet zomaar kan afgevoerd worden uit strategische overwegingen of politieke spelletjes. Er zal anders geen contiuniteit meer zijn in de vuilnisophaling en Pepingen zal zelf de vuilnisophaling moeten organiseren wat een zeer belangrijke meerkost zal zijn”, zegt burgemeester Eddy Timmermans (LvB).

Alleen opstart overlegorgaan

 

“Dit punt handelde voorlopig enkel over de opstart van het overlegorgaan dat in januari van start gaat. Pas op een latere datum moet Pepingen beslissen om in te stappen in Intradura dat de ophaling en verwerking van afval zou overnemen van Haviland. De continuïteit naar ophaling en verwerking van afval blijft voorlopig dus nog verzekerd voor een bepaalde duur”, zegt André De Roubaix namens de nieuwe meerderheid van Cd&V-S-pa en onafhankelijk schepen Peter Lacres.

 

“De patstelling is het gevolg van het feit dat burgemeester Timmermans in de zomer de beslissing van minister Homans omtrent de onbestuurbaarheid van de gemeente heeft aangevochten bij de Raad van State. Het feit dat het Indradura net als vele andere dossiers niet kunnen behandeld worden, toont nochtans aan dat de gemeente wel degelijk niet bestuurbaar is. Wij roepen burgemeester Timmermans dan ook op om de nieuw genomen democratische beslissing van onbestuurbaarheid in het belang van de gemeente en de bevolking niet aan te vechten zodat er opnieuw bestuurd kan worden en de continuïteit van de ophaling van het afval in Pepingen kan verzekerd blijven”, besluit


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?