Nog steeds geen uitweg voor Pepingse impasse

De Pepingse gemeenteraad was dinsdagavond weer een maat voor niets. De meerderheid wilde de lange reeks agendapunten, aangebracht door de LvB-N-VA-leden van het schepencollege niet behandelen omdat deze partijen geen meerderheid meer hebben in de gemeenteraad.  Ondertussen is het wachten op het verslag van de gouverneur die voor de twee keer is aangesteld door de minister van Binnenlands Bestuur.

“De CD&V-Sp.a fractie en schepen Peter Lacres, de meerderheid van de gemeenteraad, kan niet akkoord  gaan met de voorzetting van het huidige beleid en de huidige impasse waarbij een democratische meerderheid in de gemeenteraad genegeerd wordt. Zonder meerderheid kan je nergens besturen, ook niet in Pepingen. Zeker niet als je projecten van de nieuwe meerderheid consequent naast je neerlegt en niet uitvoert waardoor elke vorm van samenwerking per definitie wordt uitgesloten”, verdedigt gemeenteraadslid André De Roubaix het standpunt van de democratische meerderheid.

Impasse

“Cd&V en Peter Lacres weigerden andermaal om de agenda van de gemeenteraad te behandelen onder het mom dat men “niet akkoord gaat met de voortzetting van het huidig beleid en de huidige impasse waarbij de democratische meerderheid genegeerd wordt”, antwoordt burgemeester Eddy Timmemans.

Volgens de democratische meerderheid zouden de punten op de agenda allen te maken hebben met ‘gevoerd beleid’, ook de punten die louter ter kennisgeving geagendeerd stonden. “Men moet zich daarbij de vraag stellen of inderdaad alle punten van de agenda met het ‘gevoerde beleid’ te maken hebben waartegen Cd&V en Peter Lacres zich zo vurig afkeren want enige uitleg daarover wordt niet gegeven.”

“Een aantal punten die door Cd&V en Peter Lacres werden afgevoerd hebben volgens ons weinig te maken met het ‘gevoerd beleid’ of zijn zelfs een uitvoering van projecten van Cd&V of van projecten waar Cd&V en Peter Lacres mee achter staan. Desondanks vroegen zij toch om ze af te voeren.”

Een aantal voorbeelden:

-De vervanging van een ontslagnemend gemeenteraadslid in de Raad van Bestuur in het AGB is op de gemeenteraad van 22.11.2016 blijkbaar ‘gevoerd beleid’.

-De kennisname van het ontslag van een ontslagnemend OCMW-raadslid is ‘gevoerd beleid’ op alle gemeenteraden vóór 22.11.2016. Op 22.11.2016 is het dat plots niet meer. Quid?

-De mandaatbepaling voor de jaarlijkse algemene vergaderingen van een aantal intercommunales is op de gemeenteraad van 24.5.2016 ‘gevoerd beleid’ met uitzondering van deze van Havicrem alwaar Peter Lacres gemandateerd wordt

-De vervanging van een lid van het bibliotheek beheersorgaan is op de gemeenteraad van 22.11.2016 ‘gevoerd beleid’.

-De toekenning van een éénmalige subsidie aan de VZW De Pipe Band wordt voorgesteld als ‘gevoerd beleid’, zelfs door diens erelid Peter Lacres.

-De toekenning van een éénmalige financiële gift aan het noodlijdende Haïti naar aanleiding van de catastrofale doortocht van de orkaan Matthew wordt door Cd&V en Peter Lacres op verschillende gemeenteraden als ‘gevoerd beleid’ bestempeld.

-De toekenning van een restauratiepremie aan een geklasseerde hoeve bij ministerieel besluit, dus opgelegd door een hogere overheid waartegen de gemeente niets in te brengen heeft

-Bepalen van een voorlopige rooilijn in de Vroembos in uitvoering van het project N28 is

-Bijkomende snelheidsbeperkende maatregelen op de Eikstraat

-Realisatie van het project ‘doorlopende straat’

-Cameratoezicht op het openbaar domein in het kader van verkeer en mobiliteit

-Het leveren en plaatsen van trapgehelen in de gemeentelijke loods

Samenwerking?

“We hebben er het raden naar. De ‘democratische meerderheid’ lijkt immers meer begaan met het eigenhandig creëren van een zogenaamde impasse dan te doen wat van een democratische meerderheid verwacht wordt, nl. beslissen. Wij willen met onze Nva-LVB-fractie dan ook opnieuw ons oorspronkelijk voorstel herhalen om een college op poten te zetten met alle partijen die hebben deelgenomen aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen, LVB, NVA en Cd&V. Op onze laatste oproep is geen reactie gekomen. We hopen dat dat nu wel het geval zal zijn”, besluit Timmermans.

Nva-LVB-fractie ging, enkele maanden na de overstap van schepen Lacres naar de oppositie, ook niet in op het voorstel van de ‘nieuwe meerderheid” om twee schepenen van het op te nemen in het college van burgemeester en schepenen. Sindsdien is de houding van de ‘nieuwe meerderheid’ sterk verstrakt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?