Gemeenteraad keurt budgetten goed in nieuwe basisschool

De Gooikse gemeenteraad had uitzonderlijk plaats in de nieuwbouw van de Gemeentelijke Basisschool ‘De Oester’ in de Strijlandstraat zodat de gemeenteraad als eerste met het gebouw kon kennis maken.

Twee kleuterklassen verhuisden al, na de Kerstvakantie verhuizen de andere kleuters. Eind januari zal ook de rest van de school verhuisd zijn.

Op de agenda stonden vooral de begrotingen 2017 en meerjarenplannen van gemeente en OCMW. De aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven op hetzelfde peil. “We hebben de laagste APB van het Pajottenland en ook de onroerende voorheffing ligt bij ons lager dan in de omliggende gemeenten. We proberen alles binnen redelijke financiële perken te houden”, zegt burgemeester Michel Doomst.

Enkele blikvangers uit het budget 2017

Gooik wil in de omgeving van de sportsite aan de sporthal een kunstgrasveld aanleggen voor de voetbalploegen. De juiste inplanting is nog niet gekend. De gemeente voorziet hiervoor 350.000 €.

De restauratie van de kerk van Leerbeek gaat 2.000.000 € kosten maar het grootste deel van dat bedrag wordt gesubsidieerd. De werken werden gegund aan een aannemer.

De verbouwing van het Natuur Educatief Centrum Paddenbroek gaat ongeveer 650.000 euro kosten. Dat bedrag wordt verlaagd met 168.000 € die door de vorige eigenaar wordt terug gestort in de gemeentekas. Gooik spaarde voor deze bouw ook al enkele jaren de 130.000 € toelage uit het Plattelandsfonds.

Gooik gaat ook een nieuwe machine aanschaffen om de beken te ruimen, die niet door de provincie worden onderhouden.

De gemeente wil ook meer sluikstorters betrappen maar ook mensen die op kerkhoven aan de haal gaan met bloemen. Er zijn klachten over diefstallen op de begraafplaatsen van Kester en Gooik. De gemeente gaat daarvoor een camera aanschaffen en sluit daar voor aan op de aanbesteding die de politiezone daar voor uitschrijft.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?