Parket wil Gooikse gemeentesecretaris en burgemeester vervolgen

Het parket gaat op 23 april op de Raadkamer de doorverwijzing vragen van de gemeentesecretaris en de burgemeester van Gooik. Het is een uitloper van een doorlichting van Audit Vlaanderen.

Tijdens een doorlichting van Audit Vlaanderen in 2018 is aan het licht gekomen dat de Gooikse gemeentesecretaris Eric Van Snick jarenlang wijn voor de gemeente kocht via een bedrijfje van zijn moeder. Ook kregen sponsors van een volleybalclub, waarin de secretaris actief was, een voorkeursbehandeling voor gemeentecontracten.

De gemeentesecretaris werd als sanctie door de gemeenteraad gedurende 3 maanden een weddeverlies van 20 % opgelegd. Ondertussen is hij aangesteld als algemeen directeur van de gemeente Gooik. Maar het parket onderzocht de zaak verder en wil nu tot vervolging over gaan.

Twee verwijzingen

“Het onderzoek werd eind vorig jaar afgerond, en het parket heeft beslist om aan de Raadkamer de verwijzing naar de correctionele rechtbank te vragen, van zowel de burgemeester als de gemeentesecretaris”, zegt parketwoordvoerder Carol Vercarre.

“Volgens ons zijn er voldoende bezwarende elementen voor inbreuken op de artikels 245 en 314 van het Strafwetboek, namelijk de misdrijven ‘belangenneming in verrichtingen en aanbestedingen door beherende of toeziende ambtenaren’,  bij de toekenning van overheidsopdrachten aan vennootschappen waarvan de bestuurders een persoonlijke band hadden met de gemeentesecretaris, of die de volleybalclubs sponsorden waarin hij een functie had, En ‘belemmering of verstoring door schenkingen, beloften of andere frauduleuze middelen, van de vrijheid van opbod en inschrijving’. Dit is door een overheidsopdracht toegekend te hebben aan een vennootschap die de volleybalclubs sponsorde waarin de gemeentesecretaris een functie had, op basis van een onderhandelingsprocedure terwijl er wettelijk gezien een standaardgunningsprocedure toegepast had moeten worden”, gaat de parketwoordvoerder verder.

De maximumstraf die door de wet voorzien wordt voor deze feiten, is een gevangenisstraf van vijf jaar. De zaak staat volgende week 23 april vastgesteld op de Raadkamer, maar mogelijk wordt daar eerst nog bijkomend onderzoek door de partijen gevraagd.

Verrast

Burgemeester Michel Doomst: “Ik kon het niet geloven toen ik de stelling van het parket vernam. Als burgemeester onderteken ik de bestelbonnen namens het hele schepencollege.Ik was zeer verrast, temeer omdat ik zelfs nooit verhoord ben in deze zaak. Mijn naam wordt amper 3 maal vernoemd in het dossier dat 150 bladzijden dik is. Maar ik wil ook benadrukken dat er in de teksten nergens sprake is van persoonlijke verrijking van mijnentwege.”

Huidig algemeen directeur Eric Van Snick: “We hebben het ook vastgesteld en zijn hier zeer verrast over. We laten het gerecht haar werk doen en zullen ons verdedigen.”

Zie ook:

Huiszoekingen

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?