Vijf weken werken in Priorijlaan

Vanaf 19 april start de aanleg van voetpaden in de Priorijlaan. De werken zullen naar schatting vijf weken duren, tot 21/05/2021.

Deze planning is onder voorbehoud, indien de weersomstandigheden gunstig zijn. De werken starten langs de pare kant. Na de afwerking starten de werken langs de onpare kant.

De woningen blijven toegankelijk gedurende deze werkzaamheden. Tijdens de werkuren (7u-16u) is het verboden om te parkeren binnen de werkzone. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?