'Oude rijkswachtpost' wordt beter sociale huisvesting

De politiezone verkoopt de twee gewezen rijkswachtposten in Lennik en Kester. Twee Lennikse leden van de politieraad Christel O en Erik O (Lennik Kwadraat – N-VA) onthielden zich bij de stemming over de openbare verkoop van de Lennikse rijkswachtpost omdat ze vinden dat het gebouw beter zou verbouwd worden tot sociale huisvesting.

“Ik begrijp dat de politiezone geld nodig heeft voor de uitbouw van zijn infrastructuur maar dit gebouw is reeds gelegen in een site van de gemeente Lennik met onder meer sociale woningen en  sporthal. De gemeente Lennik heeft bovendien nog steeds een groot tekort aan sociale huisvesting. We zouden wensen dat er een voorkeursrecht tot aankoop voor het gebouw werd ingeschreven in de voorwaarden tot de verkoop van dit gebouw. Laat de markt zijn dienst doen maar bij het hoogste bod geef aan de gemeente Lennik de kans om ook aan die prijs aan te kopen”, verklaart Erik O het standpunt.

“Als gemeente moeten we het algemeen nut nastreven maar ook de belangen van onze kiezers en het feit is dat we nooit gaan komen aan het opgelegde minimumaantal sociale huurwoningen in Lennik. Een bijkomende bedenking is dat 4 are te klein is om er een nieuw gebouw op te zetten. Vandaar dat het beter wordt aangesloten op de achtergelegen appartementen”, besluit Erik O.

De gemeente Lennik heeft de achtergelegen appartementen al jaren in gebruik.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?