Politie verkoopt twee gewezen rijkswachtposten

De politiezone Pajottenland gaat een openbare verkoop houden voor de oude rijkswachtkantoren in Lennik en Kester.  Beide sites worden afzonderlijk verkocht in hun geheel (administratief gebouw) en in de staat waarin ze zich bevinden. Vermoedelijk zal de verkoop in het najaar georganiseerd worden. 

Bij het uitschrijven van de opdracht "bouw van een politiehuis" werd destijds aan de verschillende inschrijvers gevraagd om mee te delen of ze interesse hadden in de overname van de voormalige rijkswachtgebouwen. Dit was optioneel en geen verplichting voor de inschrijver. Geen enkele inschrijver bleek hiertoe bereid. Daarom gaat de politiezone de gebouwen nu zelf verkopen. Ondertussen zijn de bouwwerken aan het nieuwe politiehuis langs de Edingsesteenweg in Kester aan de gang. De verhuis naar de nieuwbouw is voorzien tussen tussen juni en september 2021.

Lennik

Het gaat ten eerste om het gewezen rijkswachtkantoor in de Alfred Algoetstraat 75 in Lennik waar al enkele jaren voorlopig een aantal diensten van de politiezone gehuisvest zijn. Het officieel geschatte bedrag van 531.500 € wordt weerhouden als minimumverkoopprijs. De achtergelegen appartementen maken geen deel uit van de verkoop.

De oppervlakte bedraagt ongeveer 4 a 12 ca. Het onroerend goed is gelegen in woongebied met landelijk karakter.

Lees verder onder deze foto:

Kester

Het tweede gebouw is het gewezen rijkswachtkantoor in de Bruneaustraat Kester 101. Aan de koper van de site Kester, zal als voorwaarde opgelegd worden, dat de huisvesting van de personeelsleden in dit gebouw dient gegarandeerd te blijven tot de verhuis naar de nieuwbouw. Het geschatte bedrag van 417.000 € wordt weerhouden als minimumverkoopprijs.

De oppervlakte bedraagt ongeveer 9 a 41 ca. Het onroerend goed is gelegen in woongebied met landelijk karakter.

De vroegere “rijkswachthuisjes” in Kester zijn geen eigendom van de PZ Pajottenland, maar behoren tot de regie der gebouwen. De Politiezone Pajottenland huurt deze logementen momenteel.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?