Oproep om op warme dagen zorg te dragen voor anderen.

Zeer warme dagen zoals deze week zijn niet zonder gevaar.  De warmte kan voor sommige mensen aangenaam zijn, voor anderen vaak hinderlijk en zelfs gevaarlijk.  Als lokale overheidsdienst vindt het OCMW het noodzakelijk oog te hebben voor geïsoleerde en zwakkere mensen in de maatschappij die omwille van de hitte problemen kunnen ondervinden. 

 Op vraag van Sandra Dero, voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst, verstuurt het OCMW vandaag per post een brief met brochure naar alle 80’ers (alleenstaanden en koppels) over de te nemen maatregelen bij warme dagen.  Deze 80’ers zullen ook nog eens individueel opgebeld worden.  Ook de huisartsenkring werd van het schrijven op de hoogte gebracht.

Volgende tips worden meegegeven: drink voldoende water, hou jezelf koel (draag dunne, loszittende kledij, stel fysieke inspanningen uit tot een koeler moment, …), hou je woning koel, zorg dat je omkadering hebt (familie, vrienden, buren, …). 

Zie ook www.warmedagen.be.

Sandra Dero: “Ik ben enorm bekommerd om alle hulpbehoevenden en doe daarom een oproep aan iedereen om een oogje in het zeil te houden bij buren, alleenstaanden, ouderen, …”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?