Oppositie wil mobiele fietsstallingen

De verenigde oppositie CD&V, DVP en N-VA wil ‘fietsnadarhekken’ of ‘fietsbeugels’ voor bestaande nadarhekken” voor een verplaatsbare fietsstalling. Het materiaal is op te nemen in de gemeentelijke uitleendienst. Maar het bestuur wil alleen fietsstallingen aan de feestzalen.

De CD&V, DVP en N-VA fractie deed het voorstel tijdens de gemeenteraad van 22 februari. “Bij het organiseren van evenementen, willen we onze inwoners motiveren om de verplaatsingen meer met de fiets te doen. Daarom vragen wij om een mobiele stalling met aangepaste nadarhekken te voorzien waarbij de mogelijkheid bestaat om de fiets goed op slot te leggen.”

Met de aankoop van zes nieuwe fietsnadarhekken of de nodige fietsbeugels voor zes bestaande nadarhekken kunnen de organisatoren een degelijke fietsenstalling of -parking nabij de ingang creëren. Zo kunnen de bezoekers op een veilige en gestructureerde manier hun fiets parkeren. De verenigingen en organisatoren kunnen de fietsnadarhekken via de gemeentelijke uitleendienst aanvragen. De gemeente voorziet ook de nodige signalisatie. De aangepaste nadarafsluitingen kunnen ook gebruikt worden bij gemeentelijke evenementen. Indien op termijn zes fietsnadarhekken onvoldoende blijkt, kan het aantal later uitgebreid worden! Het college wordt belast om mogelijke subsidiekanalen te onderzoeken.

Vaste duurzame oplossingen in plaats van mobiele fietsnadarhekken

Het bestuur van LVB – Lijst van de Burger wilde niet in gaan op het voorstel van de verenigde oppositie van Pepingen om ‘fietsnadarhekken’ aan te kopen. Schepen Saskia Beeckmans (LVB) licht toe dat het bestuur wil inzetten op duurzame oplossingen op weloverwogen plaatsen in de gemeente: “Tijdens de laatste participatieve fietssessies in het kader van het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan heb ik het item van de fietsenstallingen op de agenda gezet. Daaruit zijn een aantal voorstellen gekomen voor vaste fietsenstallingen/-beugels op een aantal plaatsen, waaronder de gemeentelijke zalen in de dorpskernen.”

 “Het is dus een bewuste keuze van het bestuur om de publieke middelen eerder te investeren in vaste fietsenstallingen in plaats van mobiele constructies. Deze laatste zijn immers geen meerwaarde omdat vandaag reeds met nadarhekken een afgezoomde fietsenstalling wordt gemaakt, die voldoet. Daarenboven zijn de zalen sowieso al de voornaamste plaatsen waar activiteiten van verenigingen plaatsvinden. LVB onderschrijft de nakende modal shift die door Vlaanderen wordt opgelegd. We zien in dat verhaal meer heil in stevige duurzame oplossingen.”

Geen oplossing voor de vele zomer- en dorpsfeesten

De fracties CD&V, DVP en N-VA ondersteunen het plaatsen van vaste fietsstallingen aan de zalen maar die bieden geen oplossing voor de vele zomer- en dorpsfeesten of andere occasionele activiteiten die er in Pepingen georganiseerd worden. “Buiten vele verenigingen organiseert de gemeente zelf, zoals de Roefeldag, activiteiten die niet plaatsvinden rond de gemeentelijke zalen die grotendeels al uitgerust zijn van fietsstallingen. Als het bestuur het echt meent met de burgemeestersconvenant die ze ondertekenden, dan moet er maximaal ingezet worden op infrastructuur die het gebruik van de fiets aanmoedigt. Mobiele fietsnadarhekken die overal kunnen ingezet worden, zijn een relatief goedkope oplossing. Zo kunnen de bezoekers op een veilige en gestructureerde manier hun fiets parkeren. De oppositie fracties pleiten daarom voor vaste EN mobiele fietsstallingen.”

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?