PVDA vraagt afschaffing trajectcontroles door privéfirma

Sint-Pieters-Leeuw voert 6 trajectcontroles in waar een maximumsnelheid geldt van 30 km of 50 km per uur. Op die trajecten schrijft de gemeente GAS-boetes uit en werkt daarvoor samen met “Trajectcontrole-as-a-Service”. Dat is een privéconsortium dat van elke boete (gaande van 53 tot 163 euro) zelf 24 euro incasseert.

 Boudewijn Bardyn, voor PVDA Sint-Pieters-Leeuw: “Een privébedrijf is er op uit om winst te maken. Hoe meer boetes, hoe meer winst. Camera's plaatsen op 6 trajecten, met veel verkeer en zonder hindernissen op de weg, is een gemakkelijke manier om veel boetes te innen. Als private speler geld verdienen op snelheidsovertredingen wordt onderdeel van het verkeersbeleid. Onveilige verkeerssituaties blijven echter bestaan. Zou het niet beter zijn die onveilige situaties weg te werken? Beter voorkomen dan enkel boetes te geven.”

“Dat privébedrijf rolt de gemeente in kosten en voorwaarden: 24 euro per boete, de verkeersstroom mag niet te veel dalen, geen wijziging van de weginfrastructuur zonder overleg, contract van minstens 6 jaar, enz. Indien aan een voorwaarde niet wordt voldaan moet de gemeente betalen of het contract verlengen. Sint-Pieters-Leeuw was er als eerste bij om een contract met die firma af te sluiten. Andere gemeenten houden het verkeersbeleid liever in eigen handen. De gemeente Kinrooi berekende dat samenwerking met andere gemeenten hen slechts de helft kost van wat zij zouden afdragen aan die firma.”

“De concessievergoeding, van 24 euro, is verschuldigd voor iedere verwerking voor de gemeente, ongeacht of deze al dan niet gevolgd wordt door het opleggen van een GAS-boete”, stipuleert het contract. Zo betaalt elke inwoner van Sint-Pieters-Leeuw voor verwerkingen die zelfs niet tot een boete leiden! Het alziend oog van de camera registreert de minste overtreding. Maar hardleerse snelheidsduivels worden niet meer als recidivist beschouwd. Door het systeem van GAS-boetes (in plaats van PV’s) worden snelheidsovertredingen uit het strafrecht gehaald.

Om die redenen vragen wij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw:

  • de overeenkomst met de firma te verbreken
  • het verkeersbeleid volledig in eigen handen te houden
  • alternatieven uit te werken op de louter sanctionerende trajectcontroles.”

De partij hield een bevraging bij de inwoners van de straten waar er trajectcontroles zijn ingevoerd. “Heel wat bewoners willen eerder snelheidsremmende maatregelen. In de Fabrieksstraat is e een ezelsbrug verdwenen bij de vernieuwing. In de Brabantsebaan vragen ze al jaren waarschuwingsborden en drempels voor en na de bocht. Ook in het centrum worden maatregelen gevraagd.

Open Brief

Een pvda-delegatie gaf 134 ondertekende open brieven af aan burgemeester Jan Desmeth. Hij verzekerde dat de gemeente in deze overeenkomst alles zelf in de hand houdt. “We doen dit om onze politie te ontzorgen waardoor er meer blauw op straat komt. We hebben op de Postweg het aantal snelheidsboetes teruggebracht van 6% naar 0.8%. Ik zal jullie open brieven toevoegen aan de 2.000 positieve reacties die we kregen over de inzet van trajectcontroles.”

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?