Oppositie smaakt meerjarenplan stad Halle niet

De oppositie reageert op het meerjarenplan van de stad Halle. N-VA: “Meerjarenplan bevat geen visie waar het met Halle heen moet” Tijdens de verkiezingscampagne waren drie thema’s echt prominent aanwezig: een stad op maat van de Hallenaar, een beter mobiliteits- en parkeerbeleid en de veiligheid van de Hallenaar. Op geen van deze thema’s blinkt de meerjarenplanning uit. Het plan blijkt niet meer dan een grabbelton van ideetjes van de verschillende partijen maar zonder echte visie op de toekomst van de stad. “Of dit nu eindelijk het eindpunt is van de spectaculaire bouwexplosie of niet, valt niet op te maken uit het voorgestelde meerjarenplan. De vraag waar men naartoe wil met deze stad blijft onbeantwoord”, vindt N-VA Halle.

Zie ook: Meerjarenplan goedgekeurd

“Het stadsbestuur vierde de veertigduizendste inwoner alsof een gouden medaille op de Olympische Spelen werd behaald. Maar het is natuurlijk helemaal niet moeilijk om te groeien als stad: bouw genoeg appartementen bij en uw inwonersaantal stijgt vanzelf. Dat resulteert in de cruciale vraag: waar ligt het einddoel van de stad volgens de meerderheid? Hoeveel inwoners extra wil men nog? Welke richting wil men uit? Is de limiet bereikt of wil men nog meer appartementen? De N-VA wil dat het bestuur een visie ontwikkelt op de stad, haar groei, ruimtelijke ordening en historisch waardevol erfgoed.”

“De mobiliteit en het parkeren waren een belangrijk thema tijdens de verkiezingen. De stilstand en het gebrek aan parkeerbeleid zorgen ervoor dat mensen onze stad en haar winkels links laten liggen. In dit meerjarenplan zet het bestuur sterk in op de fiets, hetgeen positief is, maar men vergeet volledig de auto. De N-VA pleit voor een én-én-verhaal. Zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen zonder daarbij de automobilist te vergeten. Hoe zorgen wij ervoor dat de auto’s vlotter in onze stad kunnen bewegen? Hoe maken wij het parkeren vlotter? Die vragen blijven onbeantwoord. Het is ook tevergeefs zoeken naar concrete plannen omtrent de voorstadparking de Gooikenaar en het parkeergebouw aan de Bres. Als toemaatje wil men ook nog een lage emissiezone invoegen voor vrachtwagens in het centrum: een zoveelste pesterij voor de reeds geplaagde handelaars in het centrum.”

“Verkeersveiligheid buiten beschouwing gelaten, ontbreekt een echt veiligheidsbeleid in deze meerjarenplanning. Halle krijgt ook de komende zes jaar geen lik-op-stuk-beleid. Er komt geen harde aanpak van drugdealers of drugsgebruik. Ook een plan tegen fietsdiefstallen ontbreekt. De stad plant wel een overlastinstrument te ontwikkelen alsook overlastscans uit te voeren of de overlast beter te registreren maar harde maatregelen tegen de overlast ontbreken.

Een opvallende doelstelling is het streven naar een wendbare stadsomgeving. De N-VA steunt deze doelstelling. Een performante overheid is een positief gegeven. Goed geschoolde en competente ambtenaren zijn een zegen voor de kwaliteit van de dienstverlening. Daar kan de burger alleen maar beter van worden.”

Open Vld Halle: “Een onvoldoende voor het nieuwe stadsbestuur”

Toen gemeenteraadslid Marc Picalausa en Vld-voorzitter Thomas van Riet het meerjarenplan doornamen, moesten ze dit even aandachtig lezen en vielen ze van de ene verbazing in de andere. Picalausa keurde dit meerjarenplan niet goed.  

“Eerst en vooral merkten we dat 1/3de van het gebudgetteerde bedrag bestemd was voor de interne stadsorganisatie en dus geen rechtstreekse betrekking heeft voor de burgers. Functioneert de stad Halle dan gedurende het afgelopen jaar zo slecht? Nochtans werd deze beheerd door het huidige stadsbestuur.”

“Ten tweede zien we dat heel wat zaken reeds door vorige legislaturen werd beslist, verder gezet wordt ofwel nu klaar is voor uitvoering. Dat zijn zaken die niet horen in het meerjarenplan, van een nieuw bestuur. We zien ook dat er veel zaken groots “aangekondigd” worden maar in het meerjarenplan zien we echter dat dit allemaal nog ‘onderzocht’ moet worden. “

Verkiezingsbeloftes gebroken

“Zowel CD&V, als SP.A verbreken op verschillende punten hun verkiezingsbeloftes, maar verkopen wel de goednieuwsshow aan de inwoner van Halle:

  • Geen daling van de personenbelastingen.
  • Geen volledige realisatie van het landschapspark.
  • Geen ondergrondse parking.
  • Geen parking aan de Suikerkaai “

Lokale economie onbestaand

“Wat wij als liberalen nog het allerergste vinden is dat er in geen enkele zin is tot burgerparticipatie en dat de bevoegdheid ‘lokale economie’ zowat onbestaand is.” zegt voorzitter van Riet. “Er komen geen premiestelsels om huidige of startende handelaars te ondersteunen, geen digitaal ondersteunend luik voor handelaars, lange wachttijden voor vergunningen en tenslotte vinden we nergens een evaluatieplan terug voor het circulatieplan 2017. We hebben ook onze twijfels over het aanstellen van (opnieuw) een centrummanager, als we weten dat dit in het verleden weinig effect had. “

Vreemde vogels 

“We merken op dat er ook een pak actiepunten geformuleerd staan, die totaal absurd zijn of zeer vaag geformuleerd worden” gaat gemeenteraadslid Picalausa verder.

  • De interne werking van het stadhuis zal gedurende 3 jaar geanalyseerd worden.
  • Vernieuwend project gebouw “De Bres”?
  • Er wordt zo’n 3 miljoen vrijgemaakt voor de herbestemming van de Paterskerk (2020-2021), maar een duidelijke visie heeft het stadsbestuur nog niet.
  • Ze willen marktanimatie voorzien door de standplaats te verhogen. Welke marktkramer staat hiervoor te springen?
  • Ontwikkeling van een visie om producten af te leveren …

Zijn nog maar enkele voorbeelden van vreemde visies en vage budgetteringen van het huidige stadsbestuur.  We kunnen concluderen dat dit meerjarenplan vernieuwing mist, waar de stad Halle al zo lang op wacht. Dit zal alles behalve een keerpunt worden binnen het beleid en CD&V, SP.A en Groen kiezen voor een langzame continuïteit van het vorige bestuur, ondanks deze werd afgestraft. Leren uit de fouten doen ze blijkbaar niet. “

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?