Ook Vlaamse parlementairen stellen ruilverkaveling Gooik in vraag

De acties van de N-VA, Groen, SP.a en Pro Gooik tegen de ruilverkaveling bereiken nu ook het Vlaams Parlement. De ruilverkaveling beroert ook onze Vlaamse parlementairen, die 4 zeer gerichte vragen stelden aan Minister Koen Van den Heuvel.

Het betreft Willy Segers (NVA), Katia Segers (SP.a), Ingrid Pira (Groen) en Daniëlle Vanwesenbeeck (VLD).

Met het initiatief van de Vlaamse parlementsleden is het nu ook duidelijk dat het project in Gooik niet enkel lokaal veel vragen oproept, maar ook op Vlaams niveau omstreden is. Eerder waren er al negatieve adviezen in Gooik van de milieuraad, cultuurraad, werkgroep trage wegen, Natuurpunt, de lokale politieke partijen, meer dan 1000 burgers die bezwaarschrift indienden en zware kritiek vanuit de Gooikse landbouw zelf.Landbouw

“Uit de antwoorden van de minister blijken grote tegenstrijdigheden. Zo bijvoorbeeld over het aantal landbouwers. In het ene antwoord staat dat er 272 beroepslandbouwers zijn. Een ander antwoord geeft dan aan dat van 272 slechts 10% landbouwer is in hoofdberoep. Een derde antwoord zegt dat er slechts 11 leefbare bedrijven zijn in hoofdberoep. Wat wel duidelijk is: er zijn slechts 2 boeren in de leeftijdsklasse 20-29 jaar en 17 in de leeftijdsklasse 30-39 jaar. Zij vormen de toekomst van de landbouw in Gooik. En dat werpt direct vragen op over de opportuniteit van de ruilverkaveling. Waarom zouden we een duur project opzetten voor een proces dat ook op natuurlijke wijze zal verlopen: namelijk minder boeren met grotere percelen?”, zegt gemeenteraadslid Jason Broodcoorens.

Landschap

Alwin Loeckx (Groen) voegt er aan toe: “Vanuit de gemeente is altijd gezegd dat de ruilverkaveling er moet komen. We hebben daar altijd voor gewaarschuwd. Nu zien de boeren het ook niet zitten.  Zij hebben al heel lag het landschap vorm gegeven en willen geen schaalvergroting en monocultuur. De ruilverkaveling is omwille van haar omvang en aanpak een zwaar risico voor ons landschap. Natuur en landbouw moeten partners zijn, maar het huidige project werkt geen samenwerking in de hand.”

Kostprijs

Over de kostprijs zijn de antwoorden ook niet geruststellend en duidelijk. “Het gemeentebestuur zegt nog steeds  dat de ruilverkaveling 16 948 150 euro zal kosten. Uit de antwoorden blijkt nu duidelijk dat die kost gebaseerd is op zeer ruwe schattingen. Wat weten we? De ruilverkaveling Elingen was oorspronkelijk in 1999 geraamd op 2 955 €/ha, finaal kostte het 6 166 €/ha bij afrekening in 2008. Gooik zou 20 jaar later (afrekening 2028) slechts 5 850 €/ha kosten met veel meer percelen, veel meer verhardingen, een uitkijktoren, brug, ecoduct waarvan plannen en materialen niet gekend zijn? Lieven Boelaert (sp.a): “De ramingen zijn bijzonder zwak. Een eenheidsprijs per hectare die lager ligt dan de prijs voor de ruilverkaveling van Elingen? Dan gelooft toch niemand. Alsof je nu goedkoper zou bouwen dan 10 jaar geleden?”, zegt Lieven Boelaert van Spa.

“De realiteit is dat de uiteindelijke kostprijs tussen de 33 en 35 miljoen euro zal liggen. De Gooikse belastingbetaler betaalt hiervan 20% of tussen de 6 en 7 miljoen euro, dit betekent per inwoner (2019 – 9.165 inwoners) minimum tussen de 654 € en 763 € of per gezin van 4 personen tussen de 2 616 € en 3 052 €!”, zegt Donald Stockmans (Pro Forza Azura).  “Zet het gemeentebestuur door, dan worden binnen 2 jaar de gemeentebelastingen fors verhoogd. Daar is geen ontkomen aan.”

“De 2 200 grondeigenaars en de Gooikse bevolking werden van deze realiteit nooit correct geïnformeerd. Het openbaar onderzoek en de zitdagen waren een maat voor niets. Geen enkel antwoord op concrete vragen. De 911 bezwaarschriften werden intussen gewoon van tafel geveegd. Alles werd stilgehouden tot na de gemeenteraadsverkiezingen en de goedkeuring wordt nu door VLM aan de minister gevraagd vóór 26 mei, dus vóór de parlementsverkiezingen.

Dit is geen correcte manier van werken en hoe dan ook is het duidelijk dat dit dossier onvoldoende overtuigt om 'nuttig' verklaard te kunnen worden door de betrokken minister. Lokaal en in het Vlaams parlement worden alle zeilen verder bijgezet om dit onzinnige en dure plan voor Gooik af te blazen”, besluiten de politici.

 De vier parlementaire vragen met de antwoorden:

 https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1297061

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1298149

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1297203

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1296526


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?