Gooikse landbouwers zien ruilverkaveling niet zitten

Het Gooikse schepencollege krijgt nu ook uit eigen landbouwhoek tegenwind voor de ruilverkaveling want 54 landbouwers vragen met een petitie aan de bevoegde minister de stopzetting van de verplichte ruilverkaveling. De minister moet eerstdaags beslissen of de ruilverkaveling door gaat. Burgemeester Michel Doomst noemt het een ernstig signaal en wil met de indieners in dialoog gaan.

Begin 2007 vroegen de gemeente Gooik en de landbouwraad  aan de minister om te onderzoeken of in Gooik een ruilverkaveling kansen zou bieden. Van die 24 oorspronkelijke aanvragers blijven er nu maar 4 meer over. Tijdens het openbaar onderzoek uitten de Gooikse milieuraad, cultuurraad, Natuurpunt, Trage Wegen, alle oppositiepartijen en meer dan 900 inwoners ernstige bezwaren tegen de grootschalige hertekening van het landschap van het ‘Toscane van het Noorden’.

Een aantal Vlaamse Parlementsleden, vanuit diverse partijen, hebben ondertussen ook parlementaire vragen ingediend over de plannen voor een ruilverkaveling in Gooik. Daarover morgen meer.

Stopzetting

Landbouwer André Deleener uit de Wijngaardbosstraat stak veel tijd in een rondvraag bij zijn medeboeren maar die leerde hem dat er eigenlijk geen draagvlak voor de van hogerhand opgelegde ruilverkaveling bestaat. “Wij werden in het begin nooit zelf betrokken bij het initiatief. Ik moet nog 19 andere boeren opzoeken die hier grond bewerken maar die niet in de gemeente wonen”.

Overleg

Burgemeester Michel Doomst is steeds een vurige voorstander van de ruilverkaveling geweest. “We zouden graag willen weten wie de petitie ondertekende en wat hun bezwaren zijn. Iedereen kon tijdens het openbaar onderzoek bezwaren indienen en bijna 90 % van die bezwaren is weerlegd of beantwoord. We begrijpen dat vele mensen vragen hebben bij hun toekomst als hun eigendommen worden herschikt. Maar we denken nog steeds dat de herschikking de kwaliteit van de landbouw zal ten goede komen. Het is de bedoeling dat de landbouwers er beter uit komen. Het zou me ook verwonderen dat er landbouwgrond zou verloren gaan. We gaan die mensen horen en rechtstreeks met hen praten. Ik geeft toe dat het een stevig signaal is van een grote groep waarmee we rekening zullen moeten houden”, aldus Doomst.

Een ander, kleinschaliger plan

Kandidaat bij Groen voor het Vlaams Parlement Alwin Loeckx is opgetogen over deze wending. “Ik heb veel respect voor de boeren die nu ook zelf vragen om de ruilverkaveling stop te zetten. Ze gaan hiermee in tegen de gemeente en de Boerenbond. Indrukwekkende cijfers: 54 landbouwers tekenden de petitie en stuurden een verzoek tot stopzetting naar de minister. Van de 24 oorspronkelijke aanvragers blijven er nu amper 4 over. Alle maskers vallen af. Eerder hebben ook de Gooikse milieuraad, cultuurraad, Natuurpunt, trage wegen, alle oppositiepartijen en bijna 1000 inwoners negatief advies en bezwaarschriften ingediend over de ruilverkaveling.”

“Het is tijd om samen een ander, kleinschaliger plan uit te werken. Ik pleit alvast voor een mix van vrijwillige kavelruil, landinrichting en natuurinrichting. Heel wat landbouwers willen zich mee inzetten voor een evenwicht van landbouw, natuur en landschap. Landbouw en natuur zijn hierbij geen tegenstanders, maar partners om het Pajottenland op de kaart te zetten als duurzame landbouwregio op een steenworp van de Europese hoofdstad. Landbouwers verdienen ook veel meer logistieke en financiële ondersteuning voor landschapsbeheer.”

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?