Aannemer eist 209 300 € van stad Halle voor opgelopen vertragingen

De afbraak van de Zennebrug in de René Deboecklaan laat al maanden op zich wachten. De aannemer eist intussen 209.300 euro van de stad ter compensatie van de vertragingen. Raadslid Sven Pletincx (N-VA) stelt dit vast na inzage in het dossier. Hij vreest nu een lange juridische strijd die de snelle bouw van de brug niet gaat bevorderen.

De aannemer verantwoordelijk voor de afbraak van de Zennebrug verwittigde de stad meermaals dat door het herhaaldelijk uitblijven van de nodige beslissingen rond de werken en het omleidingsplan voor het verkeer een extra kost van 3 000 € per werkdag mogelijk was.

Op de gemeenteraad van januari maakte de stad zich nog sterk dat er aan deze vertragingen geen directe kosten verbonden waren. Toch heeft de aannemer nu een verrekeningsvoorstel van 209.300 € overgemaakt aan de stad ter compensatie van de opgelopen vertragingen.

“Door het uitblijven van beslissingen wordt de Hallenaar geconfronteerd met een dikke factuur. De stad ging in de tegenaanval door het aanstellen van een advocaat. Zo zijn we vertrokken voor een lange juridische strijd en schiet de bouw van de brug voorlopig niet op”, zegt Sven Pletincx.

Vraag om uitleg geweigerd

N-VA-raadslid Sven Pletincx vroeg het stadsbestuur, op de gemeenteraad van maart,toelichting over deze factuur te geven. De voorzitter weigerde dit om technische redenen op de agenda te plaatsen. Pletincx zal het punt op de commissie stadsontwikkeling verder aankaarten.

Stad niet van plan te betalen

“De aannemer eist inderdaad een vergoeding van de stad omdat er nog niet gestart is met de vernieuwing van de Zennebrug. Maar de stad is niet van plan om die vergoeding te betalen. En daar hebben we goede redenen voor”, repliceert eerste schepen Dieuwertje Poté

“Het lastenboek voor de vernieuwing van de Zennebrug voorzag uitdrukkelijk de link met de bouw van de Zuidbrug. Om de verkeershinder en overlast te beperken legden we op dat de beide bruggen tegelijk aangepakt moeten worden. Dat betekent dat zolang de Zuidbrug niet gebouwd wordt, ook de vernieuwing van de Zennebrug niet kan starten. De aannemer heeft met kennis van zaken ingetekend op dit lastenboek, dat hij nu ook moet respecteren.”

 “Het schoentje knelt momenteel bij de bouw van de Zuidbrug. Dat dossier is nog niet klaar. De stad Halle heeft de timing van de bouw van de Zuidbrug niet in de hand want de Zuidbrug wordt gebouwd door de Vlaamse Waterweg, in wiens kamp de bal nu ligt. Het is dus niet de stad die voor vertraging in het dossier zorgt. We hebben intussen een advocaat aangesteld om ons juridisch bij te staan. Maar parallel daarmee blijven we spreken met de aannemer. We rekenen nog steeds op een goede samenwerking tussen alle partijen van zodra de Vlaamse Waterweg het startschot voor de werken geeft”, besluit Poté.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?