Ontginner hoeft geen MER voor leemontginning Vijversele

LENNIK - De firma Demets uit het West-Vlaamse Moorslede wil in Lennik langs de Langestraat leem afgraven in het ontginningsgebied Vijversele (5,94 ha). Ondanks het negatief advies van het Lennikse schepencollege verkreeg de firma een ontheffing voor het opstellen van een milieueffectrapport.

Ontginningen Demets Moorslede nv (ODM) beschikt over een concessie om in Lennik leem af te graven in het ontginningsgebied Vijversele langs de Langstraat. De firma kreeg een ontheffing toegekend voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER), zodat het binnen afzienbare tijd kan overgaan tot ontginning. Het besluit dateert van augustus maar werd pas vorige week gepubliceerd op de website MER Vlaanderen.

 

Gedelegeerd bestuurder van ODM en verantwoordelijke voor de werfopvolging, Geert Gaby, wenst niet te veel commentaar te geven wegens de gevoeligheden die zo'n dossier met zich meebrengen. “Voorlopig ligt het dossier stil. Het ontginningsgebied Vijversele functioneert voor de firma ODM als buffervoorraad en zal dus continu ontgonnen worden, maar wel naargelang de vraag van de steenfabrieken. Een buffervoorraad kan in principe worden aangesproken over een termijn van twintig jaar, maar omdat de intensiteit van ontginning varieert, kan het ook dat het ontginningsgebied in slechts enkele jaren wordt afgegraven. Momenteel is het ons nog niet bekend wanneer de ontginning zou aanvangen. Hoe dan ook moeten we nog een aantal vergaderingen voeren omtrent dit dossier. Het zou kunnen dat we plots van start gaan, maar het kan ook nog enkele jaren op zich laten wachten.”

 

 De ontginning moet nog wel enkele vergunningen verkrijgen. “Er dient nog een milieu- en bouwvergunning aangevraagd te worden alvorens met de ontginningte kunnen starten,” aldus nog Geert Gaby. Het ontginningsgebied langs de Langestraat heeft een oppervlakte van 5,94 ha en krijgt na ontginning een bestemming als landbouwgrond. Aansluitend aan het ontginningsgebied Vijversele ligt een uitbreidingsgebied voor ontginning met een oppervlakte van 17 ha. De vrachtwagens die leem afvoeren en opvulgrond aanbrengen zullen langs de Gustaaf Vandersteenstraat, het dorp van Gaasbeek, de Winkelstraat, de N282 en de ring rijden. Behalve in Lennik is ODM nog actief in ontginningsgebieden in Ninove en Lembeek.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?