Nieuwe stap voor het busplan van de MIVB

De invoering van het busplan van de MIVB, de belangrijkste hervorming van het busnet sinds jaren, neemt begin november een nieuwe stap. Verschillende buslijnen zijn betrokken bij de wijzigingen: lijnen 13, 14, 20, 49, 53, 83/84 en 88.

Na een belangrijke fase eind augustus wordt maandag 4 november een nieuwe stap gezet in het busplan. Op die dag wijzigt het traject van zeven buslijnen in het noordwesten van het gewest in het kader van de uitvoering van het busplan van de MIVB.

Wijzigingen

Lijn 13, met eindpunt in Simonis, wordt verlengd tot Zwarte Vijvers. Ze sluit zo aan op metrolijnen 1 en 5.

Lijn 14, die momenteel haar eindpunt heeft aan UZ Brussel, krijgt een langer traject tot aan de Heizel via de Dikke Beukenlaan en het station Koning Boudewijn (aansluiting op metrolijn 6).

Lijn 20 volgt een nieuwe reisweg tussen de haltes Zwarte Vijvers en Bastogne via Karreveld (aansluitingen op de metro in de stations Ossegem, Zwarte Vijvers en Ribaucourt).

Lijn 49 volgt een nieuw traject van aan de halte Bastogne naar het station Simonis, dat het eindpunt is (vandaag nog aan Bockstael) en verzekert een aansluiting op metrolijnen 2 en 6.

Lijn 53 zal eveneens uitgebaat worden met gelede bussen, om meer plaatsen te bieden en meer comfort aan de reizigers. Ze volgt een nieuwe reisweg tussen Bockstael en Westland Shopping (Anderlecht), waar het eindpunt komt (nu nog aan het UZ Brussel). De lijn biedt een nieuwe ringverbinding tussen Neder-over-Heembeek en het westen van het Gewest, waarbij er een nieuwe verbinding komt naar Westland Shopping.

Lijn 84 verbindt momenteel Berchem Station met de Heizel. Deze lijn wordt niet meer uitgebaat. De reisweg wordt gedeeltelijk overgenomen door de nieuwe lijn 83 en door lijn 14. Lijn 83 herneemt dus een gedeelte van de reisweg van lijn 84 en volgt een nieuw traject tussen de haltes Eeuwfeest en Heizel via het Brugmann-ziekenhuis en het Kinderziekenhuis. Zo komt er een nieuwe bediening via de Keizer Karellaan.

Lijn 88 biedt een nieuwe rechtstreekse en snellere verbinding tussen Jette, Bockstael, Tour & Taxis en het stadscentrum met een verplaatst eindpunt van de Heizel naar het UZ Brussel.

Reizigers op het terrein informeren

Net zoals begin september voor de eerste grote fase van de invoering van het busplan, zal het MIVB-personeel ook op het terrein, in de voertuigen en aan de haltes aanwezig zijn op 4, 5 en 6 november, om de reizigers te informeren en wegwijs te maken.

Hervorming van het MIVB-busnet

Het busplan van de MIVB omvat de grootste hervorming van het busnet van de afgelopen jaren. De invoering ervan startte midden 2018 in opeenvolgende fases en duurt nog tot 2022. Eens het hele plan in werking is, zal tweederde van het huidige net gewijzigd zijn. Het toekomstige busnet van de MIVB biedt 30% extra plaatsen en laat de kilometerproductie met 22% toenemen.

De MIVB speelt op die manier in op de evolutie van het Brusselse gewest: nieuwe wijken, nieuwe ondernemingen, nieuwe infrastructuur, bevolkingsgroei,… Wijzigingen die nieuwe behoeften op het vlak van mobiliteit met zich meebrengen.

Andere wijzigingen

Los van de invoering van het busplan ondergaan ook de lijnen 46 en 86 enkele wijzigingen. Beide lijnen hernemen hun traject van voor de invoering van de voetgangerszone in hartje Brussel. Lijn 48 verlaat haar huidige eindpunt in de Lombardstraat en krijgt haar eindpunt aan Anneessens. Zo biedt de lijn een betere verbinding met tramlijnen 3 en 4. Lijn 86 herneemt haar oude traject tussen de Beurs en het Centraal Station, via De Brouckère.

Voor de details van de wijzigingen: website www.mivb.brussels of www.planbus.be , de mobiele app of de sociale mediakanalen van de MIVB.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?