"Duurzame sporthal: Gemeentebestuur mist schot voor open doel"

De Groen-fractie van Sint-Pieters-Leeuw is teleurgesteld in het bestek voor de nieuwe sporthal in het Wildersportcomplex omdat het ontbreekt aan ambitieuze eisen aan energiezuinigheid en duurzaamheid. Verder zet de fractie vraagtekens bij de haalbaarheid van de planning en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het project. Schepen Gunther Coppens (N-VA) reageert.

Lees eerst : Sint-Pieters-Leeuw bouwt nieuwe sporthal Wildersportcomplex

"Het is teleurstellend om te zien hoe duurzaamheid voor dit gemeentebestuur niet verder gaat dan mooie woorden", reageert Groen-raadslid Jeroen Steeman. "Dit bestek laat wederom zien dat bij dit college elke vorm van ambitie om echt duurzaam te bouwen ontbreekt. Ze missen een schot op open doel."

Met een maximaal E-peil van 50 legt de gemeente de lat zo laag dat iedereen er overheen kan.  De technische eisen vragen slechts het absolute Vlaamse minimum, terwijl andere gemeenten laten zien dat het perfect mogelijk is om (bijna) energieneutraal te bouwen.

Steeman: "Uit de sport weten we: als je echt iets wil bereiken, dan moet je jezelf hoge doelen stellen. Dan moet je er echt voor gaan. En dan moeten we de technische eisen durven aan te scherpen."

De Groen-fractie stelt verder vragen bij de planning. Raadslid Natacha Martel: "In het verleden hebben sommige bouwprojecten al uitstel opgelopen omwille van niet ingecalculeerde meerkosten. Lopen we nu niet opnieuw het risico om door onvoldoende grondigheid een project te moeten uitstellen of nadien budgetten enorm te moeten herzien?"

"Het is te begrijpen dat er wordt geprobeerd om haast te maken. Onze sporters willen graag een goede en veilige sporthal. Maar voor grootschalige projecten als deze zou je wel een gevoel van grondigheid moeten krijgen en geen gevoel dat dit dossier momenteel nog onvoldoende doordacht is", aldus Martel.

Reactie gemeentebestuur

"In het bestek werd net wel extra aandacht aan duurzaamheid geschonken", aldus schepen Gunther Coppens (N-VA). "Een E-peil 50 is een realistische doelstelling. Het heeft geen zin om onrealistische zaken voorop te stellen. Sterker nog, in het bestek wordt aan de kandidaten gevraagd om de totale eigenaarskost voor verwarming, lichten en ventilatie te geven. Zo kunnen ontwerpers energiezuinige technieken opnemen die niet op de éénmalige investeringskost worden afgerekend, maar wel met inbegrip van onderhouds- en energiekosten. Het gemeentebestuur staat dus een realistisch duurzaamheidsbeleid in plaats van luchtdromen na te jagen."

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?