Halse gemeenteraadsleden adopteren een 'SDG'

In juni 2019 werd in Halle gestart met de campagne 'Adopteer een SDG'.  Ondertussen hebben een aanzienlijk aantal gemeenteraadsleden uit verschillende politieke partijen een SDG  (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) geadopteerd.  De teller staat op 15.  Een aantal gemeenteraadsleden wachten op de mondiale trefdag van 9 november om hun keuze te bepalen.

Waarom een SDG 'adopteren' ?

"Op deze manier zorgen we er samen voor dat de werelddoelen (sdg's) lokaal extra aandacht krijgen en beter in het lokale beleid worden opgenomen.  Dit komt de lokale vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelen ten goede", aldus de initiatiefnemers van Mondiaal Halle.

"Deze werelddoelen zijn op dit ogenblik de breedst gedragen mondiale verbeter-agenda. Met de adoptie van een SDG dragen de raadsleden bij aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in Halle.
De trefdag 'Halle pakt de werelddoelen aan' op zaterdag 9 november in het Wereldcafé (Oude Post) geeft de raadsleden bijkomende concrete handvatten voor het bijdragen aan hún SDG(s), of die nu over klimaat, ongelijkheid, onderwijs, welzijn, energie, leefbaarheid, gezondheid of armoedebestrijding gaat. De trefdag is tevens een gelegenheid en kans voor de raadsleden die nog geen keuze gemaakt hebben om nader kennis te maken met de SDG's.   Omdat 'Adopteer een SDG' een open campagne is nodigen wij alle raadsleden die zich kunnen vinden in de duurzame ontwikkelingsdoelen van harte uit om aan te haken."

Meer informatie : www.mondiaalhalle.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?