Nieuwe kunstencampus op bisdomsite

Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel verkocht de bisdomsite gelegen aan de Weversstraat op 5 mei 2020 aan het gemeentebestuur van Asse voor de prijs van 1.635.000 euro. Het bestuur start er de bouw van een nieuwe kunstencampus.

De opdracht die het bestuur uitschrijft, bestaat uit de volledige studieopdracht voor de bouw van de kunstencampus, inclusief een zaal geschikt voor de etentjes van de vele lokale verenigingen, een ondergrondse parking en de bijhorende directe buitenaanleg.

De rondweg is een ambitieus plan voor een verkeersluwe dorpskern. De aanleg van een nieuwe weg voor de lokale ontsluiting tussen Huinegem en Stationsstraat via de Spiegelstraat is voorzien en past in dit plan.

Het bestuur heeft in samenspraak met de kunstenacademie zeer bewust gekozen voor de bisdomsite als locatie voor de nieuwe kunstencampus. De bisdomsite ligt centraal in het centrum van Asse en sluit aan bij de overige culturele gebouwen (cultureel centrum, bibliotheek, Oud Gasthuis en Kleinkunstencentrum ‘t Smiske).

Het gebouw zal onderdeel uitmaken van een kunstennetwerk/kunstensite. De bedoeling is een culturele site te ontwikkelen waarbij de bijzondere erfgoedwaarden optimaal worden uitgespeeld.

Kunstenacademie August De Boeck, die al lang nood heeft aan een degelijke huisvesting, krijgt er een nieuw onderkomen.

Het is de bedoeling van het gemeentebestuur om een kunstensite te creëren. Naast het Cultuurcentrum, de dienst cultuur en evenementen, de bibliotheek, het vergadercomplex Oud Gasthuis en het erfgoedmuseum, zullen ook Harmonie Sint-Cecilia, de podiumverenigingen en het Hopduvelcomité er worden gehuisvest.

In de komende maanden zal met al deze partners, aangevuld met een aantal andere culturele actoren zoals De Gilde, De Ziener, ’t Smiske en de erfgoedverenigingen gewerkt worden aan een gezamenlijke visie rond het functioneren van de nieuwe kunstencampus. Het nieuwe gebouw geeft zo ook de aanzet tot een heuse kunstenas in onze gemeente.

Zwartzusterkapel

Het Zwartzusterklooster, deel van de bisdomsite, is samen met zijn tuin en kapel een beschermd monument. Het nieuwe gebouw dient de erfgoedwaarden van de kapel optimaal tot zijn recht te laten komen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw zal hierdoor in nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed worden opgemaakt.

Voorlopig geven we de Zwartzusterkapel nog geen nieuwe specifieke functie. Dit zou het dossier sterk vertragen en de nood aan nieuwe gebouwen voor de kunstenacademie is bijzonder hoog. Het gebouw moet er binnen 2 tot 3 jaar staan.

Het bestuur wenst op termijn wel de Zwartzusterkapel grondig te renoveren en er een bestemming aan te koppelen die past binnen de kunstenas.

Ontwerpopdracht via wedstrijdformule

De ontwerpopdracht staat ook op de agenda van de gemeenteraad van juni. De aanstelling van de opdracht zal in twee stappen gebeuren. Dit om de kwaliteit van het ontwerp te verhogen. In de eerste fase wordt het bestek en de selectieleidraad gepubliceerd en kunnen alle bureaus zich kandidaat stellen. Op basis van de selectievoorwaarden worden 5 kandidaten geselecteerd. Deze 5 kandidaten kunnen dan een offerte met voorontwerp indienen. De vier niet-winnende kandidaten krijgen een vergoeding van 10 000 euro excl. btw.
Deze methodiek paste het bestuur ook toe bij de aanbesteding van het nieuwe politiecommissariaat en de vrijetijdssite Zellik.

In de ontwerpfase zal het bestuur een participatieproject met de betrokken actoren (waaronder leerkrachten deeltijds kunstonderwijs, podiumverenigingen, Harmonie Sint-Cecilia) organiseren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?