Stroppenweg en R. Lariëllestraat worden heringericht

In augustus starten de weg- en rioleringswerkzaamheden rond het nieuwe stadsmagazijn aan de Stroppenweg en de R. Lariellestraat. De werken zullen weinig of geen hinder opleveren voor het verkeer. De Robert Lariellestraat is immers een belangrijke uitvalsweg voor de stad. Ook het recyclagepark blijft bereikbaar.

Tegenover het huidige recyclagepark bouwt de stad een gloednieuwe stedelijke werkplaats voor de uitvoeringsdienst. Naast het administratieve gebouw en de ateliers worden hier ook loodsen, opslagruimtes, parking, een fietsenstalling en groenzones voorzien. In een latere fase zal op deze site ook een gloednieuw recyclagepark gebouwd worden. De straten rond de site worden binnenkort heraangelegd, tegelijkertijd wordt werk gemaakt van een gescheiden rioleringsstelsel.

Er worden weg- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in onder meer de Stroppenweg. Dat is de enige zijstraat van de R. Lariellestraat. Deze wordt verbreed en uitgerust met fiets- en voetpaden. En de straat wordt ook verlengd. Op termijn is het immers de bedoeling om deze straat te laten aansluiten op de Brusselsesteenweg (N6). Dit wordt ook de nieuwe uitvalsweg. De huidige verbinding met de Brusselsesteenweg via de R. Lariellestraat zal op termijn voorbehouden blijven voor lokaal verkeer.

Voorts worden er weg- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in het onderste gedeelte van de R. Lariëllestraat, meer bepaald tussen de Stroppenweg en de Scheepswerfkaai. Na de werken zal de R. Lariëllestraat een pak veiliger zijn voor de kwetsbare weggebruikers, zo wordt er onder meer een dubbelrichtingsfietspad voorzien en een apart voetpad. We verwachten dat de werken in het voorjaar van 2020 zullen voltooid zijn.

Beperkte hinder voor het verkeer

“Voor het doorgaand verkeer verwachten we tijdens de werken weinig hinder, er zal immers altijd één rijstrook beschikbaar blijven. We beseffen dat de R. Lariellestraat een belangrijke uitvalsweg is, zeker zolang de Suikerkaai als gevolg van de bouw van de Zuid- en Zennebrug afgesloten blijft voor het verkeer. Bij de uitwerking van de plannen voor de R. Lariellestraat hebben we hier dan ook maximaal rekening mee gehouden”, zegt Schepen Johan Servé.

Recyclagepark blijft bereikbaar

Ook het recyclagepark blijft bereikbaar tijdens de werken. Wel zal de wachtrij voor het recyclagepark langs het kanaal georganiseerd worden. Enkel op het ogenblik dat de nieuwe gescheiden riolering wordt doorgetrokken naar het huidige recyclagepark, zal de R. Lariellestraat ruim 10 dagen afgesloten zijn voor alle verkeer. Maar hierover zal tijdig gecommuniceerd worden via www.halle.be en de stadsapp.

Werken starten in augustus

Het openbaar onderzoek werd intussen afgerond. Eenmaal we ook de omgevingsvergunningen op zak hebben, kunnen de werken starten. Vermoedelijk zal dit het geval zijn in de loop van augustus 2020.

Info: Openbaar domein | openbare.werken@halle.be | T 02 365 95 10

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?