Nieuwe Drasopbrug niet voor komende jaren

Het ziet er naar uit dat de buurtbewoners nog wel even op hun honger zullen blijven zitten vooraleer de werken aan de Drasopbrug zullen starten. Dat blijkt uit het antwoord van schepen van mobiliteit Bram Vandenbroecke op een vraag van gemeenteraadslid Pascal Saenen over de evolutie van het dossier.

De Drasopbrug raakte twee jaar geleden zwaar beschadigd door een brand. Lees eerst : Ring volledig afgesloten in Halle / Gerechtelijk onderzoek Drasopbrug geklasseerd

"In dit dossier is de Vlaamse overheid bevoegd om initiatief te nemen", aldus Vandenbroecke. "In juli 2019 was er de verklaring van de uittredend minister van mobiliteit Weyts die verklaarde dat de Drasopbrug sowieso zou worden opengesteld voor autoverkeer. Een stelling die in oktober 19 uiteindelijk ook werd overgenomen door het Hals stadsbestuur naar aanleiding van het interpellatierecht van de omwonenden. Wij spraken toen de voorkeur uit voor een versmalde brug toegankelijk voor gemotoriseerd vervoer. Ik stelde toen evenwel dat het betreurenswaardig was dat de stad op korte termijn een advies moest verlenen over de toekomstvisie van de brug zonder hierbij de tijd te krijgen dit te bevragen bij de buurtbewoners. Ik merkte toen ook dat dit dubbel jammer was omdat het sowieso zeer weinig realistisch leek dat de Drasopbrug snel zou worden heropgebouwd. Ik stelde toen zelf dat het kras zou zijn als het tijdens de legislatuur van deze bestuursploeg zou gebeuren. Dit is trouwens geen persoonlijk standpunt maar een inschatting van het voltallig college na signalen
vanuit de Vlaamse overheid."

"Op het interpellatierecht verklaarde ik ook dat we vanuit de stad een afspraak wensten te maken op het kabinet van de huidige minister van mobiliteit", gaat Vandenbroecke verder. "Ondertussen werd er ook een tweede maal om een afspraak gevraagd, tot op heden
hebben wij echter nog geen gehoor gekregen. Maar uiteraard hebben wij overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer. Het
traditioneel jaarlijks overleg vindt telkenmale plaats in de maand mei. Op de laatste edities was de vraag naar de status van de Drasopbrug een vaste rubriek. Tijdens het laatste overleg, dat digitaal plaatvond kregen we de bevestiging van ons vermoeden: de Drasopbrug wordt niet vermeld in het meerjarenprogramma 21 – 24 voor AWV."

"De stad heeft zijn advies over de toekomstvisie van de Drasopbrug al overgemaakt. Het is weinig realistisch dat dit voor de Vlaamse overheid nog in het meerjarenprogramma 21-24 van de Vlaamse overheid zal worden ingepast. Om de nodige voortgang in dit dossier te krijgen, zal er letterlijk op een hoger echelon geschakeld moeten worden, namelijk via het Vlaams Parlement", sluit Vandenbroecke af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?