Gerechtelijk onderzoek Drasopbrug geklasseerd

Gisteren raakte bekend dat de afbraak en heropbouw van de beschadigde Drasopbrug nog lang op zich kan laten wachten. Dat heeft te maken met het feit dat er vermoedelijk niet moet gerekend worden op een tussenkomst van een verzekering.

Het parket heeft het onderzoek afgesloten zonder dat er een verantwoordelijke kon worden aangeduid. “Uit het onderzoek is gebleken dat de vrachtwagen de pas werd afgesneden door een onbekend voertuig dat nog snel de afrit wilde nemen. Hierdoor moest de vrachtwagen uitwijken en verloor de bestuurder de controle over het stuur. Het dossier werd ondertussen zonder gevolg geklasseerd”, verduidelijkt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde. De vrachtwagen vatte vuur waardoor de brug zware schade opliep.

Dat heeft als gevolg dat er nog geen uitzicht is op een uitvoeringstermijn zoals Klaas Slootmans (Vlaams Belang) vernam van Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken. “Omdat voor de bouw van de nieuwe brug vermoedelijk geen tussenkomst vanuit een verzekering verkregen wordt, moet dit project waarschijnlijk opgenomen worden in het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) voor investeringsprojecten. Dit project was eerder nog niet opgenomen in het GIP.  Daardoor is de studie van het nieuwe ontwerp ook nog niet gestart. Er kan op dit ogenblik dan ook nog geen concrete timing meegedeeld worden. De oefening om te komen tot een definitief en goedgekeurd geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) is nog lopende. Hierbij wordt de voortgang van de projecten geëvalueerd met het oog op het budgettair en beleidsmatig balanceren van de uiteindelijke meerjarenplanning. Bij de opmaak van elk volgend GIP zal dit project en het bijbehorende budget telkens afgewogen worden tegenover de talrijke andere noden en behoeften, waarbij rekening gehouden zal worden met de beleidsprioriteiten”, aldus de minister.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?