N-VA : "Invoering zone 30 is een beslissing zonder democratisch debat"

Naar aanleiding van de invoering van een zone 30 in het centrum van Ternat wenst N-V, als grootste oppositiepartij in Ternat, duidelijk te reageren. "Wij zijn absoluut voor het gebruik van 30 km/u zones waar nodig, nuttig en gedragen, maar absoluut niet permanent, niet dag en nacht en ook niet over een zeer lange afstand in een landelijke gemeente", klinkt het.

Vanaf zaterdag 18 juli 2020 wordt het volledige centrum van Ternat een zone 30. Het gemeentebestuur wil met deze snelheidsbeperking de leefbaarheid in de dorpskern verhogen en meer voorrang geven aan fietsers en andere zwakke weggebruikers. Het gaat om een testfase die tot 31 december 2020 zal duren. Lees : Centrum Ternat wordt volledig zone 30

Oppositiepartij N-VA zet veel vraagtekens bij de beslissing. "Zo hebben wij ernstige vragen bij de representativiteit van een mobiliteitsraad die zich vooral bezig wenst te houden met het positief adviseren en het laten uitvoeren van het programma van de fietsersbond waarna het college uitvoert zonder enig democratisch overleg of draagvlak", klinkt het onder meer.

"Ternat heeft een 16.000 inwoners en ongeveer 8.000 ingeschreven wagens die de gemeentelijke kas spijzen en die dus ook moeten meetellen", zegt men bij N-VA. "Als men het echt meent met burgerparticipatie, organiseer dan een volksraadpleging voor echt ingrijpende maatregelen en laat een democratisch orgaan zoals de gemeenteraad tevens haar rol spelen. Deze beslissing nemen en tevens doordrukken tijdens de komkommertijd in de hoop dat het verzet snel doodbloedt is onaanvaardbaar."

Inhoudelijk is een permanente en grote zone 30 in een landelijke gemeente volgens N-VA Ternat overdreven "En inefficiënt omdat het onafdwingbaar is en tot normvervaging leidt op de plaatsen én momenten waar het wel hard nodig is, namelijk aan onze scholen, pleinen en markten", aldus de partij. "We vragen al 12 jaar duidelijke variabele zone 30 borden, die wel degelijk hun werking hebben bewezen in talloze landelijke buur-gemeenten."

"We begrijpen ook totaal niet waarom de volledige Statiestraat zone 30 moet worden terwijl er recent enkele meters verder parallel een duur, breed en veilig fietspad werd aangelegd tussen steenweg, station en de scholen. Misschien kunnen zowel mobiliteitsraad als college in eerste instantie deze fietsroute extra in de kijker plaatsen?"

Het laten uitvoeren van meer snelheidscontroles door de politie tijdens deze testperiode mag volgens N-VA dan wel positief zijn, maar hier is geen reusachtige zone 30 voor nodig. "Handhaving van bestaande zones 30 aan de scholen en vooral de zones 50 in Ternat, Lombeek én Wambeek waar inderdaad vaak een snelheidsprobleem is lijkt ons daarentegen veel belangrijker en nuttiger", klinkt het. "N-VA Ternat pleit voor een doordacht mobiliteitsplan waar het verhaal niet gaat over het uitsluiten en beperken van bepaalde weggebruikers in het voordeel van andere weggebruikers. Het mobiliteitsplan moet een ‘EN EN EN verhaal’ zijn. Waar iedereen naast elkaar, vlot en veilig, deel mag én kan uitmaken van het verkeer in Ternat."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?