Nieuw beheerscomité intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland

De intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland maakt aanvullende taken bekend en stelt nieuw beheerscomité voor.

De Vlaamse regering heeft beslist om lokale besturen te ondersteunen met een subsidie voor lokale preventiewerking. De taak van de preventiewerker is om een intergemeentelijk preventie – en gezondheidsbeleid uit te werken. Ook de lokale besturen zetten eigen middelen in bovenop de subsidie. LOGO Zenneland zal de lokale besturen en de preventiewerker begeleiden en ondersteunen in hun preventief gezondheidsbeleid, door de inzet van preventiemethodieken.

De preventiewerker Bianca Vanreepinghen is de terreinwerker in de gemeenten Bever, Galmaarden, Lennik, Gooik en Herne. Naast het bestaande takenpakket rond coachings van tabak-alcohol-en drugbeleid, preventie bij evenementen, coördinator fuifreglement, coördinator MEGA project, organiseren van veilig vervoer ter voorkoming van rijden onder invloed, ondersteunen acties huis van het kind Pajottenland, aanbieden van gratis adviesgesprekken rond verslavingspreventie enz, zal de preventiewerker het thema ‘gezonder leven’ opnemen in de werking.

Preventie werd ondergebracht bij de eerstelijnszone Pajottenland (Bever, Galmaarden, Herne, Lennik, Gooik, Ternat, Roosdaal, Dilbeek) waardoor Pepingen sinds 1 jan 2020 niet langer deel uitmaakt van de Pajotse preventiewerking. Omdat er heel wat projecten lopende zijn in Pepingen, zal de gemeente in samenspraak met het beheerscomité een samenwerkingsovereenkomst opstarten zodat er nog kan samengewerkt worden voor het MEGA project, veilig vervoer feestbussen eindejaar en carnavalbussen, fuifcoach Pajottenland. Voor de overige gezondheidsprojecten zal Pepingen aansluiten bij de ELZ Zennevallei.

Voorbeeld

Niet elke regio in Vlaanderen heeft een interlokale preventiewerking. In het Pajottenland zijn we dus een voorbeeld van hoe er op vlak van preventie over de gemeentegrenzen kan samengewerkt worden. We proberen preventie opmerkelijk te maken in tal van sectoren zoals het jeugdwerk, vrije tijd, hulpverlening, …. Dit maakt dat de preventiewerker een heel ruim netwerk heeft van diensten en partners.

Beheerscomité

Sinds de verkiezingen van 26 mei 2019, werden er nieuwe mandatarissen aangeduid om te zetelen in het bestuursorgaan van de preventiedienst. Het beheerscomité stuurt de werking aan.

De effectieve en plaatsvervangende leden van het beheerscomité zijn de vertegenwoordigers van elke participerende gemeente, zoals aangeduid in hun gemeenteraad.

Gooik

Effectief lid en voorzitter beheerscomité: Jonas De Maeseneer

Plaatsvervangend lid: Christine Van Kersschaever

Bever

Effectief lid: Michiel Krikilion

Plaatsvervangend lid: Kristof Cattie

Lennik

Effectief lid: Irina De Knop

Plaatsvervangend lid: Chris De Moyter

Herne

Effectief lid: Nicky D’Handschotter

Plaatsvervangend lid: Kris Poelaert

Galmaarden

Effectief lid: Marleen Merkaert

Plaatsvervangend lid: Patrick Decat

 In het beheerscomité zetelen eveneens, maar zonder stemrecht :

-de afgevaardigde van het agentschap zorg en gezondheid, dienst algemene preventie

-de afgevaardigde van de lokale politie Pajottenland

-de algemeen directeur van de beherende gemeente of zijn vervanger

-de interlokale preventiewerker Pajottenland

-deskundigen (op uitdrukkelijke vraag van het beheerscomité)

De secretaris van het beheerscomité is de interlokale preventiewerker.

 Het beheerscomité vergadert minstens twee keer per jaar, ongeveer elk kwartaal. 
De preventiewerker verzorgt het actieplan 2020-2025, de jaarlijkse begroting, het huishoudelijk reglement en de statuten van de interlokale vereniging en legt dit voor aan het beheerscomité en de gemeenteraden.

Laagdrempelig en gratis.

Wie de preventiedienst wil bereiken kan dat doen via preventie@pajottenland.be , 0473/ 8862 57 of langskomen (liefst na afspraak) in G.C. De Cam Gooik, Dorpsstraat 67.

De dienstverlening is laagdrempelig en gratis.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?