Geen ‘Bomencharter’ voor Pepingen

De DVP-fractie diende reeds enige tijd geleden op de gemeenteraad  het voorstel in om het “Bomencharter” te ondertekenen. Maar de meerderheid van LVB verwierp het voorstel.

DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper licht toe : “Gemeenten kunnen zich zo engageren om tot 2024 een bepaald aantal bijkomende bomen te (laten) planten op het eigen grondgebied. Dit aantal wordt in overleg bepaald, rekening houdend met de situatie, capaciteit en ambitie van de gemeente. Het lokaal bestuur kan zelf planten of dit overlaten aan andere instanties of burgers. In onze regio doen Bever, Herne, Halle, Lennik, Ternat en Roosdaal al mee.”

DVP stelde op  de gemeenteraad van 23 juni 2020 voor om vanuit Pepingen dit charter te ondertekenen en als startschot een “klimaatboom” te planten, zoals dat gebeurd is in Schelle. Men kan zo een steentje bijdragen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Bomen zorgen bovendien voor een betere luchtkwaliteit. Ze bevorderen ook de gezondheid, natuurbeleving en biodiversiteit. De LVB-fractie stemde het punt echter weg. 

“Pepingen ontvangt van de Vlaamse regering al extra subsidies om acties op te zetten in verband met bebossing en groene ruimte. Wat zal met deze subsidies dan wel gebeuren?” vraagt DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper zich af. 

Uit gegevens van Groen Pajottenland blijkt dat het bebossingscijfer van Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik, Roosdaal en Pepingen met 5% bos lager ligt dan het Vlaams en Vlaams-Brabants gemiddelde van 11%. “Zoals alle Pajotse gemeenten heeft Pepingen zich in het project “Opgewekt Pajottenland” geëngageerd om werk te maken van bosbehoud, -herstel en -uitbreiding. Blijkbaar wenst LVB dit niet te doen. Dit is onbegrijpelijk en onverantwoord in tijden van klimaatcrisis” stelt DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper vast.

 LVB reageert: “Het is jammer dat hier de indruk wordt gewekt dat LVB - Lijst van de Burger tegen bomen of het aanplanten daarvan zou zijn. Uiteraard is dat niet het geval. Evenmin betekent dit dat er geen geld zal gaan naar het aanplanten van bomen. De gemeente is in het verleden reeds verschillende engagementen aangegaan om de biodiversiteit in de gemeente te verhogen en te versterken en we blijven dit ondersteunen. Wij zien echter geen meerwaarde om nogmaals een charter te ondertekenen en verantwoording af te leggen aan een andere instantie voor beleid dat reeds in voege is.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?