Niet geringe inbreng vanuit Pajottenland in preventieproject rond veilig internet

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen waarbij foto’s van bekende Vlamingen op het internet werden verspreid, mogen wij trots zijn dat vanuit verschillende instanties in het Pajottenland er al initiatieven werden genomen om onze jongeren van de gevaren van het internet op de hoogte te brengen.

Het nieuwe schooljaar is nog maar net gestart en door de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland, Bianca Vanreepinghen, kwam het initiatief om alle partners op de hoogte te brengen van het vernieuwde MEGA project.

MEGA, dat staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord, is doorheen de jaren van een traditioneel “drugpreventie” pakket gegroeid naar een project dat preventie van de algemene gezondheid beoogd. Het resultaat van vandaag staat er dankzij partners in het werkveld, ook kinderen en ouders die mee hebben gedacht. De vertrouwde thema’s rond zelfbeeld, stress, reclame, risico’s en cool of foute boel hebben nog steeds hun plaats binnen het project en onze MEGA mascotte MAX kreeg een moderner kleedje aangemeten door een lokale Pajotse cartoonist uit Kester, Lars Lambrecht.

MAX krijgt een prominentere rol en wordt een echte bondgenoot van de leerlingen. Echt geen betwetertje, maar wel als een ‘compagnon de route’, die samen met de leerlingen op zoek gaat naar hun eigen goede antwoorden.

De grootste inhoudelijke update zit ‘m in de sessie MEGA-veilig. Een sessie waarbij de Lokale Politie Pajottenland de leerlingen op de hoogte brengt wat hulpdiensten zijn en hoe je ze best kunt bereiken en waar nu nog meer ingegaan wordt op veilig internetgebruik. De actuele thema’s als sexting, sextortion, grooming en gaming worden zo in de klas bespreekbaar gemaakt.
Bij de remake van het MEGA-werkboekje werd met veel zorg rekening gehouden met de onderwijsdoelstellingen, pedagogische projecten en leerlijnen van alle onderwijsnetten.

Verschillende scholen hebben dan ook al zeer positief gereageerd en zien een samenwerking met de verschillende partners helemaal zitten! Zelfs indien het corona-virus nog roet in het eten zou strooien en het afstandsonderwijs terug ingevoerd wordt, zal dit project ook digitaal aangeboden kunnen worden.

Het Pajottenland mag trots zijn altijd al een pioniersrol gespeeld te hebben in dit project dat al loopt sinds 1997! De Pajotse lokale besturen zetten hier dan ook financieel hun schouders onder, zodat MEGA gratis kan aangeboden worden in de laatste graad van het basisonderwijs.

Ondertussen is er een nationale verspreiding met alleen in Vlaanderen al 12.000 leerlingen die met MEGA over een veilig internetgebruik worden ingelicht. Dit nieuwe werkboekje werd trouwens op een Europees platform voorgesteld en het ziet er naar uit dat meerdere Europese landen dit project ook gaan lanceren.

De recente gebeurtenissen tonen nog maar eens aan dat men nooit voldoende genoeg kan ingelicht worden en dat preventie in een vroeg stadium zeker meer dan welkom is. Bianca Vanreepinghen, coördinator van het Pajotse MEGA project, is dan ook de mening toegedaan dat iedereen die een rol heeft in de samenleving haar verantwoordelijkheid moet opnemen in preventie en MEGA biedt die kans! Verschillende Pajotse jeugddiensten, het JAC (jongerenadviescentrum) en huis van het kind Pajottenland hadden dit ook al gezien en werden volwaardige partner. Het netwerk aan partners is een bijzondere troef van dit project. Dit initiatief geraakte snel bekend en spreidt zich nu ook verder uit over de rest van Vlaanderen!


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?