Negen eeuwen Hof te Kattem: ‘Alleen God en de zon’

Op zondag 18 maart  2018 om 15 uur stelt Luc van Liedekerke zijn nieuwste publicatie voor in de theaterzaal van het Koetshuis in Strijtem.

Het boek schetst in een 35-tal bijdragen de ontstaansgeschiedenis van Hof te Kattem. Het verhaal neemt een aanvang in de 12de eeuw gelijklopend met de oprichting in 1137 van de norbertijnerabdij van Ninove. Hof te Kattem was trouwens een van de belangrijkste pachthoven van de abdij. Gedurende negen eeuwen is er zonder onderbreking landbouwactiviteit op het hof.

Enkele onderwerpen die in het boek van Luc van Liedekerke aan bod komen:

– Daar hof te Kattem gelegen was in een gebied dat men De Vrije Eigendom noemde, hoefden de inwonenden van dit allodium minder  belastingen te betalen. Het waarom van deze gunstmaatregel wordt uit de doeken gedaan.

– Wat waren de gevolgen van de Franse Revolutie toen alle eigendommen van de abdij – en dus ook Hof te Kattem – werden aangeslagen? Wie waren de adellijke families in wiens handen het hof terechtkwam? En wie waren de pachters die zij op het hof plaatsten?

–  Waar liggen de wortels van de familie Van Wilderode die in 1967 Hof te Kattem aankocht en de boerderij na een halve eeuw nog steeds succesvol uitbaat?

Deze en meerdere verhalen staan te lezen in Negen eeuwen Hof te Kattem.

Het boek telt 104 pagina’s en is rijkelijk geïllustreerd met oude abdijkaarten en foto’s van vroeger en nu.

De verkoopsprijs bedraagt 25 euro, voorinschrijven  kan tot 15 maart 2018. Daarna bedraagt de verkoopsprijs 30 euro.

Bestellen kan op het rekeningnummer van de auteur: Luc van Liedekerke

 BE 06 0630 0933 0122 met vermelding van naam en adres - ( verzending per post , 5 euro)

Luc.van.liedekerke@outlook.com

Gastsprekers zijn: minister Koen Geens, Piet van Themsche en historicus Georges Vande Winkel. De presentatie is in handen van Piet Verhasselt en Walter Evenepoel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?