Na 5 jaar nog steeds geen sokkel voor herdenkingsplaat

Op 23 oktober 2017 besloot de gemeenteraad, op vraag van gemeenteraadslid Erik O  (Fractie Lennik Kwadraat -N-VA), om een hogere sokkel te voorzien voor de herdenkingsplaat voor de neergestorte Amerikaanse bommenwerper, langs de Brusselsstraat aan ‘Statie Gaasbeek’. Bijna 5 jaar later dreigt het monumentje nog steeds beschadigd te worden bij het maaien. Erik O kaartte deze nalatigheid aan op de gemeenteraad.

Gemeenteraadslid Erik O vroeg het gemeentebestuur aan het kruispunt “Gaasbeek Statie” een gedenkplaat te plaatsen voor de  tien omgekomen bemanningsleden van een B17 die er tijdens de tweede wereldoorlog neerstortte. De Amerikaanse bommenwerper Air Force B17 Flying Fortress werd door de bezetter neergehaald. Niet alleen alle 10 de bemanningsleden, maar ook een nieuwsgierige Lennikenaar kwam om het leven.

Lees verder onder de foto's

Maar, ondanks de unanieme goedkeuring door de gemeenteraad, is er 5 jaar later van een hogere sokkel nog geen sprake. “Het is duidelijk, wat ik hier vorige raad al aanstipte, namelijk de verwaarlozing van monumenten. Erfgoed is niet prioritair voor deze meerderheid. Zelfs niet wanneer het weinig kost.  Reeds vijf jaar geleden stelde ik dit aan de kaak.  Vijf jaar geleden pleitte ik om deze herdenkingsplaat op een hogere sokkel te plaatsen zodat het meer opvalt ook bij het snoeien van de haag. Dit werd door alle aanwezige gemeenteraadsleden aangenomen.  Toestand nu na bijna vijf jaar: Nog geen sokkel geplaatst, de herdenkingsplaat moet opnieuw gezocht worden in het struikgewas en kan beschadigd worden bij het snoeien van de haag. Mijn vraag is dan, denk ik,  wel gefundeerd.  Hoe lang moeten wij nog wachten?”, aldus Erik O.

Schepen van Erfgoed Hendrik Schoukens: “ik ben er deze week toevallig al lopend langsgekomen”. De schepen toonde een foto om aan te tonen dat de haag goed geschoren was.

Erik O wees hem er op dat hij dan het agendapunt niet goed gelezen had en dat het niet gaat om de haag. Hij herhaalde dat de gemeenteraad 5 jaar geleden besloten had om dat kleine plaatje op een hogere sokkel te zetten.

Schoukens antwoordde dat hij dacht dat er jaren geleden een sokkel is gekomen. “Dat is wat onze technische dienst ons gemeld heeft.”

“Er is niets aan veranderd, of het moet zijn dat het maar een heel klein stukje is. Het wordt telkens weer overgroeid. Het moet zo hoog staan dat het niet meer overwoekerd wordt. Vijf jaar geleden ben ik zelf uitgerukt met een snoeischaar. Het risico blijft dat bij het scheren van de hagen het geraakt wordt”, repliceert Erik O.

“Hoe hoog moet het volgens u dan staan? Het gaat altijd overwoekerd worden, gras groeit ook in de lente, hé. We kunnen er op 8 mei in de komende jaren een herdenkingsmoment houden. Misschien kunnen we tegen dan een grotere plaat zetten”, antwoordde Schoukens.

Erik O toonde een voorbeeld. “Ik wil dat zelfs gerust gaan halen bij Heymans!” Filip Rooselaers stelde voor om een sokkel van 70 cm te voorzien maar zijn voorstel ging in het gekrakeel verloren. Uiteindelijk werd er niet ingegaan op de vraag om een gemeenteraadsbeslissing uit te voeren.

Overwoekerd

Een gedenkplaat

Lenniks Archief

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?