Kerkfabriek kan Deken Verbesselthuis in gebruik nemen

In het pastorieplan, dat goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 april 2016, werd de afbraak van het huisje naast de dekenij en de bouw van het Deken Verbesselthuis gepland. Dat is nu klaar voor ingebruikname.

De kerkfabriek zal het gebruiken voor vergaderingen en er is archiefruimte voorzien. Voor de ingebruikname van dit huis door de kerkfabriek wordt een bruikleenovereenkomst opgemaakt, die eind mei door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Op donderdag 9 juni werden de bruikleenovereenkomst ondertekend en de sleutels overhandigd.

Update

Gemeente Lennik geeft het Deken Verbesselthuis op de Deken Verbesseltstraat 9A in bruikleen aan het Centraal Kerkbestuur van Lennik. Zij zullen deze nieuwbouw gebruiken als archief, vergaderruimte, ruimte voor catecheselessen en als ontvangstruimte. De parkeerplaats aan het Deken Verbesselthuis zal uitsluitend gebruikt worden door bedienaren van erediensten tijdens de duur hiervan en van de nodige signalisatie voorzien worden. In de Dekenij (het hoofdgebouw) zelf is sinds augustus 2021 het OCMW Lennik gehuisvest.

Bij het ontwerp van het Deken Verbesselthuis is er door de architect Mutad Architecture & Urban Planning naar gestreefd om de dekenijtuin visueel en fysiek te verbinden met het Masiusplein. Tevens was het behoud van de oude kastanjelaar een prioriteit. Vanuit het gebouw is er bovendien een goede visuele verbinding met de dekenijtuin.

Er is gekozen voor een hedendaagse architectuur, die mooi aansluit bij de omgeving, maar ondergeschikt blijft aan de historische bouwstijl van de gerestaureerde Dekenij. Dit werd gerealiseerd door de sokkel van het gebouw uit te voeren in een baksteen aansluitend bij de oude muur rondom de dekenij. Door de verdieping met een natuurlijke houten gevelbekleding af te werken, integreert het gebouw zich in de mooie tuin van de Dekenij.

Het nieuwe gebouw is vanzelfsprekend goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en heeft een laag energiepeil. Daarenboven werden er ook zonnepanelen geplaatst.

Het totale kostenplaatje van deze bouw komt op 550 091 euro waarin Fluvius en de Kerkfabriek voor 49 174 euro tussen kwamen.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?