N-VA in de clinch met CD&V over nieuw fietspad

ROOSDAAL - Op de gemeenteraad werd vorige week het dossier over het  fietspad langs de Koning Albertstraat door de meerderheid goedgekeurd. De voltallige N-VA fractie stemde tegen. “Er zijn te veel hiaten in dit dossier om dit ook te kunnen goedkeuren. Bovendien gebeurt dit zonder het minste respect voor de betrokken buurtbewoners”, klinkt het bij N-VA Roosdaal. Bevoegd schepen Wim Goossens laat weten dat het om een degelijk onderbouwd project gaat en verontschuldigt zich over het feit dat er nog geen informatievergadering werd georganiseerd.

Raadslid Linda Van den Eede (N-VA) : “Onze fractie is altijd voor de aanleg van kwalitatieve fietspaden geweest. Wij hebben daar in het verleden zelfs heel sterk op aangedrongen. Dat is vandaag zeker niet veranderd, integendeel. Maar we vinden wel dat, als dergelijke aanleg voor een dergelijk prijskaartje gebeurt, dat het (bijna) perfect moet gebeuren. En bovendien, en dat is niet het minst,  moet er respect voor de betrokken omwonenden getoond worden. De proefopstelling die er nu staat zou volgens een brief, die zij vanuit de gemeente ontvingen, na drie maanden geëvalueerd worden. Dat evaluatiemoment is er tot op vandaag nog niet geweest, maar de definitieve plannen werden nu wel door de meerderheid goedgekeurd. Dit is geen respect hebben voor de betrokken burgers en gemaakte beloften zonder schroom verticaal klasseren.”

Volgens N-VA ontbreekt het in dit dossier niet alleen aan overleg, maar ook de inhoud zou niet overtuigend zijn. “Onze bezorgdheid omtrent de aanleg van goeie fietspaden en de veiligheid in de Koning Albertstraat is allerminst verdwenen. Maar een dossier zoals dat hier voorlag kunnen wij simpelweg niet goedkeuren. Wat met de riolering en wat met de afkoppeling? Wat met de oprit van bewoners ter hoogte van de voorgestelde versmalling? Wat met de voorrangsregels ter hoogte van de versmalling? Wat met de onteigeningen? Wat met de bushalte en mogelijke fietsvoorzieningen? Wat met de meetstaat waarin veel onjuiste en onduidelijke zaken staan? Dit zijn een bloemlezing van vragen die tijdens de gemeenteraad gesteld werden en waarop het antwoord vanuit de meerderheid uitbleef. Op die manier kunnen wij dit belangrijke dossier niet goedkeuren. Veiligheid gaat voor ons boven alles en een dossier als dit moet in orde zijn voor het in uitvoering gaat.”

N-VA vroeg uiteindelijk om het dossier te verdagen en ermee terug te komen wanneer de bewoners de voorlopige verkeersopstelling geëvalueerd hebben, wanneer zij de plannen hebben kunnen inzien én wanneer de onduidelijkheden in het dossier weggewerkt zijn. Een vraag waarop de meerderheid negatief antwoorrde en vervolgens het dossier goedkeurde.

Bevoegd schepen Wim Goossens (CD&V) betreurt dat de N-VA op zo’n manier reageert op een project dat volgens hem wél degelijk onderbouwd is. "Het ontwerp werd intens besproken op de GBC (gemeentelijke begeleidingscommisie). Deze commissie ondersteunt en geeft advies bij de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid, strategische plannen, de verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur zoals wegen en nieuwe fietspaden, .....m.a.w. maatregelen die bijdragen tot duurzame mobiliteit. Nadien werd het ontwerp goedgekeurd door de RMC (regionale mobiliteitscommissie). In beide commissies zetelen specialisten ter zake die dagdagelijks bezig zijn met deze materie: mobiliteitsbegeleider Vlaamse overheid, politie, de gemeente, de provincie, De Lijn, fietsersorganisatie, ruimte en erfgoed Vlaanderen... Het fietspad werd door de RMC goedgekeurd met een breedte van 1,75 meter, hoewel de huidige normen 2,5 meter bedragen. Dit omdat dit dossier in het verleden al eens goedgekeurd werd. Indien de fietspaden op een breedte van 2,5 meter zouden moeten aangelegd worden, is dit, gelet op de beperkte rooilijnbreedte, niet mogelijk zonder onteigeningen. De gemeente heeft er dus alle belang bij het dossier, zonder talmen, verder uit te voeren. Voor alle duidelijkheid: er wordt niet onteigend."

Dat het communicatieve gedeelte naar de inwoners beter kon, geeft Goossens toe. "In de bewuste brief werd vooropgesteld om een infomoment te organiseren voor de aangelanden. Dat is inderdaad op dit moment nog niet gebeurd waarvoor ik me graag verontschuldig. De bewoners hadden zeker de mogelijkheid om dit dossier te bekijken op onze technische dienst, wat sommigen ook deden. Het dossier werd onderworpen aan een openbaar onderzoek georganiseerd van begin juli tot begin augustus. Niemand diende een bezwaar in of had opmerkingen op het plan. Ik ben zeker bereid om op korte termijn nog een overlegmoment te organsieren met de betrokken aangelanden en de Technische Dienst. Zoals ik ook aanhaalde op de laatste gemeenteraad zal ik samen met de politie en de technische dienst nakijken of de versmalling nog kan verschoven worden ter hoogte van de 2-3 woningen die zeer kort op ’t straat staan...Graag vermeld ik dat op de proefopstelling geen negatieve commentaren zijn binnengekomen op de gemeente. "


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?