Motoren rijden Lennikse voetwegen stuk

Tijdens de voorbije winterperiode werden vele wandelwegen zwaar beschadigd. door gemotoriseerd verkeer. Gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA-Lennik Kwadraat) stelde voor om gemotoriseerde verkeer te verbieden op de wegen van het Wandelwegenknooppuntennetwerk. De meerderheid verwees het punt naar nog op te richten werkgroepen.

“Op initiatief van het toenmalige gemeentebestuur (2001-2012) en in samenwerking met de gemeentelijke Commissie Trage Wegen heeft de gemeente Lennik in 2006 een bewegwijzerd wandelknooppuntennetwerk uitgetekend over een lengte van 50 km dat later als voorbeeld diende van naburige gemeenten in het Pajottenland en Toerisme Vlaanderen. De trajecten zijn ofwel verhard, ofwel niet-verhard ofwel avontuurlijk”, weet Geert De Cuyper.

“Voornamelijk tijdens het voor- en najaar zijn zeker de niet-verharde en avontuurlijke gedeelten minder bestemd voor mountainbike en zéker niet voor gemotoriseerd verkeerd zoals motocrossers. Eén passage door dergelijk gemotoriseerd verkeer tijdens de herfst- en winterperiode is voldoende om de bedding gedurende maanden onherstelbare schade toe te brengen”, stelt het gemeenteraadslid.

“Recentelijk werd vastgesteld dat motorrijders op bepaalde trajecten deze wandelwegen berijden (Enduro-motorsport) en ‘ alle oneer aandoen ‘. De beddingen worden onherstelbaar beschadigd en de wandelaars kunnen er niet meer onbezorgd, veilig en met droge schoenen wandelen . Hier staan zelfs verkeersborden dat bij het begin van deze wandelweg de verkeerszone van 30 km/u een einde neemt zodat er opnieuw tegen een snelheid van 50 km/u mag worden gereden……”, gaat De Cuyper verder.

“Op de gemeenteraad van 25 februari 2021 heb ik voorgesteld om zeker geen gemotoriseerd verkeer meer toe te laten op de niet-verharde en natuurlijke delen van de wandelwegen vermeld op het Lenniks Wandelwegenknooppuntennetwerk en hiertoe de nodige verbodsborden, en waar nodig hindernissen zoals poortjes te plaatsen.”

“De verantwoordelijke schepenen Yves De Muylder ( CD&V – bevoegd voor mobiliteit) en Hendrik Schoukens ( Groen – bevoegd voor Trage Wegen) adviseerden aan de gemeenteraadsleden dit agendapunt niet goed te keuren met als reden dat ze ‘van plan zijn‘ een mobiliteitswerkgroep en een werkgroep Trage Wegen op te richten die in de komende jaren deze problematiek  ‘met maatwerk ‘  zou onderzoeken. Na meer dan 800 dagen bestuur hebben ze hiervoor de tijd nog niet gehad.”

Ingezonden foto's: Foto 1 werd genomen aan het einde van de Diepenbroekstraat. Foto 2 werd  genomen aan het Educatief wandelpad 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?